Ciste Sóisialta na hEorpa

01-02-2018

Bunaíodh Ciste Sóisialta na hEorpa (CSE) faoi Chonradh na Róimhe d’fhonn soghluaisteacht oibrithe agus deiseanna fostaíochta a fheabhsú sa chómhargadh. Rinneadh athbreithniú ar a chúraimí agus a rialacha oibríochtúla ina dhiaidh sin mar léiriú ar fhorbairtí i staid eacnamaíoch agus fostaíochta na mBallstát, chomh maith le héabhlóid na dtosaíochtaí polaitiúla arna sainiú ar leibhéal AE.

Bunaíodh Ciste Sóisialta na hEorpa (CSE) faoi Chonradh na Róimhe d’fhonn soghluaisteacht oibrithe agus deiseanna fostaíochta a fheabhsú sa chómhargadh. Rinneadh athbreithniú ar a chúraimí agus a rialacha oibríochtúla ina dhiaidh sin mar léiriú ar fhorbairtí i staid eacnamaíoch agus fostaíochta na mBallstát, chomh maith le héabhlóid na dtosaíochtaí polaitiúla arna sainiú ar leibhéal AE.