Fuinneamh in-athnuaite

01-01-2018

Is roghanna iad foinsí fuinnimh in-athnuaite (cumhacht ghaoithe, cumhacht ghréine, fuinneamh aigéin, fuinneamh geoiteirmeach, bithmhais agus bithbhreoslaí) ar bhreoslaí iontaise a rannchuidíonn le hastaíochtaí gás ceaptha teasa a laghdú, le soláthar fuinnimh a laghdú agus le spleáchas ar mhargaí luaineacha breosla iontaise, go háirithe ola agus gás, a laghdú. Tá athrú suntasach tagtha ar reachtaíocht AE maidir le cur chun cinn foinsí in-athnuaite le blianta beaga anuas. In 2009, leag ceannairí AE sprioc síos go mbeadh sciar 20% de thomhaltas fuinnimh AE ag teacht ó fhoinsí in-athnuaite fuinnimh faoi 2020. In 2018, aontaíodh an sprioc go mbeadh sciar 32% de thomhaltas fuinnimh AE ag teacht ó fhoinsí in-athnuaite fuinnimh faoi 2030. Tá plé á dhéanamh ar an gcreat beartais don tréimhse i ndiaidh-2030.

Is roghanna iad foinsí fuinnimh in-athnuaite (cumhacht ghaoithe, cumhacht ghréine, fuinneamh aigéin, fuinneamh geoiteirmeach, bithmhais agus bithbhreoslaí) ar bhreoslaí iontaise a rannchuidíonn le hastaíochtaí gás ceaptha teasa a laghdú, le soláthar fuinnimh a laghdú agus le spleáchas ar mhargaí luaineacha breosla iontaise, go háirithe ola agus gás, a laghdú. Tá athrú suntasach tagtha ar reachtaíocht AE maidir le cur chun cinn foinsí in-athnuaite le blianta beaga anuas. In 2009, leag ceannairí AE sprioc síos go mbeadh sciar 20% de thomhaltas fuinnimh AE ag teacht ó fhoinsí in-athnuaite fuinnimh faoi 2020. In 2018, aontaíodh an sprioc go mbeadh sciar 32% de thomhaltas fuinnimh AE ag teacht ó fhoinsí in-athnuaite fuinnimh faoi 2030. Tá plé á dhéanamh ar an gcreat beartais don tréimhse i ndiaidh-2030.