Tomhaltas agus táirgeadh inbhuanaithe

01-11-2017

Tá fás inbhuanaithe ar cheann de phríomhchuspóirí an Aontais Eorpaigh. De bharr ganntanas domhanda foinsí nádúrtha, tá ‘níos mó a dhéanamh le níos lú’ ar an bpríomhdhúshlán do tháirgeoirí agus tomhaltóirí. Chun aghaidh a thabhairt ar an dúshlán sin, thug AE isteach réimse leathan beartas agus tionscnamh lena ndírítear ar thomhaltas agus táirgeadh inbhuanaithe. Leis na beartais agus tionscnaimh sin, ba cheart go gcuirfí feabhas ar fheidhmíocht chomhshaoil iomlán na dtáirgí ar feadh a saolré, go spreagfaí éileamh ar tháirgí níos fearr agus teicneolaíochtaí táirgthe, agus go gcuideofaí le tomhaltóirí roghanna eolacha a dhéanamh.

Tá fás inbhuanaithe ar cheann de phríomhchuspóirí an Aontais Eorpaigh. De bharr ganntanas domhanda foinsí nádúrtha, tá ‘níos mó a dhéanamh le níos lú’ ar an bpríomhdhúshlán do tháirgeoirí agus tomhaltóirí. Chun aghaidh a thabhairt ar an dúshlán sin, thug AE isteach réimse leathan beartas agus tionscnamh lena ndírítear ar thomhaltas agus táirgeadh inbhuanaithe. Leis na beartais agus tionscnaimh sin, ba cheart go gcuirfí feabhas ar fheidhmíocht chomhshaoil iomlán na dtáirgí ar feadh a saolré, go spreagfaí éileamh ar tháirgí níos fearr agus teicneolaíochtaí táirgthe, agus go gcuideofaí le tomhaltóirí roghanna eolacha a dhéanamh.