Éifeachtúlacht acmhainní agus an geilleagar ciorclach

01-04-2018

Tá leibhéil arda truaillithe, díghrádaithe comhshaoil agus ídiú na n-acmhainní nádúrtha ann mar thoradh ar phatrúin úsáide acmhainní an ama atá caite agus ar na patrúin reatha. Tá stair fhada ag beartas dramhaíola AE agus tá sé dírithe go tradisiúnta ar bhainistiú dramhaíola níos inbhuanaithe. Ba cheart leis an Treochlár chuig Eoraip Éifeachtach Acmhainní agus an leis an bPacáiste don Gheilleagar Ciorclach go n-athrófaí an treocht sin, trí gheilleagar AE a athrú go dtí geilleagar inbhuanaithe faoi 2050. Leis na ceithre threoir nua maidir le dramhaíl sa Phacáiste nua don Gheilleagar Ciorclach a bhí ann le deanaí, tugtar isteach spriocanna nua bainistithe dramhaíola maidir le cosc, athúsáid athchúrsáil agus líonadh talún. Faoin gComhaontú Glas don Eoraip, déantar leis an bPlean Gníomhaíochta nua don Gheilleagar Ciorclach, clár oibre a sholáthar atá dírithe ar an todhchaí chun Aontas níos glaine agus níos iomaíche a bhaint amach agus rannchuidiú go hiomlán leis an aeráidneodracht.

Tá leibhéil arda truaillithe, díghrádaithe comhshaoil agus ídiú na n-acmhainní nádúrtha ann mar thoradh ar phatrúin úsáide acmhainní an ama atá caite agus ar na patrúin reatha. Tá stair fhada ag beartas dramhaíola AE agus tá sé dírithe go tradisiúnta ar bhainistiú dramhaíola níos inbhuanaithe. Ba cheart leis an Treochlár chuig Eoraip Éifeachtach Acmhainní agus an leis an bPacáiste don Gheilleagar Ciorclach go n-athrófaí an treocht sin, trí gheilleagar AE a athrú go dtí geilleagar inbhuanaithe faoi 2050. Leis na ceithre threoir nua maidir le dramhaíl sa Phacáiste nua don Gheilleagar Ciorclach a bhí ann le deanaí, tugtar isteach spriocanna nua bainistithe dramhaíola maidir le cosc, athúsáid athchúrsáil agus líonadh talún. Faoin gComhaontú Glas don Eoraip, déantar leis an bPlean Gníomhaíochta nua don Gheilleagar Ciorclach, clár oibre a sholáthar atá dírithe ar an todhchaí chun Aontas níos glaine agus níos iomaíche a bhaint amach agus rannchuidiú go hiomlán leis an aeráidneodracht.