An t-athrú aeráide a chomhrac

01-02-2018

Tá an tAontas Eorpach (AE) ar na mórgheilleagair atá i dtús áite i leith dul i ngleic le hastaíochtaí gás ceaptha teasa (GCT). Faoi 2018, bhí laghdú 23% déanta aige ar astaíochtaí GCT i gcomparáid le leibhéil 1990, agus tá sé tiomanta laghdú 40% a bhaint amach faoi 2030. I mí na Nollag 2019, thíolaic an Coimisiún an Comhaontú Glas don Eoraip, agus anois tá pacáiste beart á moladh aige, a bhfuil sé mar aidhm leo méadú ar a uaillmhian do 2030 i ndáil le laghdú astaíochtaí GCT agus geilleagar AE a dhícharbónú roimh 2050, i gcomhréir le Comhaontú Pháras. Chun an tAontas a chur ar chonair chothrom i dtreo neodracht carbóin faoi 2050, i Meán Fómhair 2020 mhol an Coimisiún uaillmhian aeráide na sprice i dtaca le laghdú astaíochtaí gás ceaptha teasa a ardú go 55% faoi 2030 i gcomparáid le leibhéil 1990.

Tá an tAontas Eorpach (AE) ar na mórgheilleagair atá i dtús áite i leith dul i ngleic le hastaíochtaí gás ceaptha teasa (GCT). Faoi 2018, bhí laghdú 23% déanta aige ar astaíochtaí GCT i gcomparáid le leibhéil 1990, agus tá sé tiomanta laghdú 40% a bhaint amach faoi 2030. I mí na Nollag 2019, thíolaic an Coimisiún an Comhaontú Glas don Eoraip, agus anois tá pacáiste beart á moladh aige, a bhfuil sé mar aidhm leo méadú ar a uaillmhian do 2030 i ndáil le laghdú astaíochtaí GCT agus geilleagar AE a dhícharbónú roimh 2050, i gcomhréir le Comhaontú Pháras. Chun an tAontas a chur ar chonair chothrom i dtreo neodracht carbóin faoi 2050, i Meán Fómhair 2020 mhol an Coimisiún uaillmhian aeráide na sprice i dtaca le laghdú astaíochtaí gás ceaptha teasa a ardú go 55% faoi 2030 i gcomparáid le leibhéil 1990.