An Córas Eorpach um Maoirseacht Airgeadais (CEMA)

01-02-2018

Is éard atá sa Chóras Eorpach um Maoirseacht Airgeadais (CEMA) ná córas il-srathaithe d’údaráis mhicrastuamachta agus mhacrastuamachta a bhfuil mar aidhm leis maoirseacht chomhsheasmhach agus chomhleanúnach airgeadais in AE a áirithiú. Áirítear air sin an Bord Eorpach um Riosca Sistéamach (BERS), na trí údarás Eorpacha maoirseachta (ÚBE, ESMA agus ÚEÁPC) agus na maoirseoirí náisiúnta. Tá forbairt leanúnach tagtha ar CEMA chun an comhthéacs athraitheach ina bhfeidhmíonn sé a chur san áireamh, go háirithe tabhairt isteach an Aontais Baincéireachta, an sprioc maidir le hAontas na Margaí Caipitil a fhorbairt agus tarraingt siar na Ríochta Aontaithe ón Aontas.

Is éard atá sa Chóras Eorpach um Maoirseacht Airgeadais (CEMA) ná córas il-srathaithe d’údaráis mhicrastuamachta agus mhacrastuamachta a bhfuil mar aidhm leis maoirseacht chomhsheasmhach agus chomhleanúnach airgeadais in AE a áirithiú. Áirítear air sin an Bord Eorpach um Riosca Sistéamach (BERS), na trí údarás Eorpacha maoirseachta (ÚBE, ESMA agus ÚEÁPC) agus na maoirseoirí náisiúnta. Tá forbairt leanúnach tagtha ar CEMA chun an comhthéacs athraitheach ina bhfeidhmíonn sé a chur san áireamh, go háirithe tabhairt isteach an Aontais Baincéireachta, an sprioc maidir le hAontas na Margaí Caipitil a fhorbairt agus tarraingt siar na Ríochta Aontaithe ón Aontas.