Cúnamh airgeadais do Bhallstáit AE

01-02-2018

Tá sásraí cúnaimh airgeadais Eorpacha dírithe ar chobhsaíocht airgeadais AE agus an limistéir euro a chaomhnú, de bharr go bhféadfadh tionchar substainteach a bheith ag anás airgeadais i mBallstát amháin ar chobhsaíocht mhacra-airgeadais i mBallstáit eile. Tá nasc idir cúnamh airgeadais agus coinníollacht mhaicreacnamaíoch (is iasacht é seachas aistriú fioscach), chun a áirithiú go ndéanann Ballstáit a fhaigheann cúnamh den sórt sin na hathchóirithe fioscacha, eacnamaíocha, struchtúrtha agus maoirseachta a chur i bhfeidhm. Tá na hathchóirithe comhaontaithe agus leagtha amach i ndoiciméid ar leith (meabhráin tuisceana) a fhoilsítear ar shuíomh gréasáin an Choimisiúin, agus, nuair is ábhartha, ar shuíomh gréasáin an tSásra Cobhsaíochta Eorpach.

Tá sásraí cúnaimh airgeadais Eorpacha dírithe ar chobhsaíocht airgeadais AE agus an limistéir euro a chaomhnú, de bharr go bhféadfadh tionchar substainteach a bheith ag anás airgeadais i mBallstát amháin ar chobhsaíocht mhacra-airgeadais i mBallstáit eile. Tá nasc idir cúnamh airgeadais agus coinníollacht mhaicreacnamaíoch (is iasacht é seachas aistriú fioscach), chun a áirithiú go ndéanann Ballstáit a fhaigheann cúnamh den sórt sin na hathchóirithe fioscacha, eacnamaíocha, struchtúrtha agus maoirseachta a chur i bhfeidhm. Tá na hathchóirithe comhaontaithe agus leagtha amach i ndoiciméid ar leith (meabhráin tuisceana) a fhoilsítear ar shuíomh gréasáin an Choimisiúin, agus, nuair is ábhartha, ar shuíomh gréasáin an tSásra Cobhsaíochta Eorpach.