Creat AE do bheartais fhioscacha

01-01-2018

Chun cobhsaíocht an Aontais Eacnamaíoch agus Airgeadaíochta a áirithiú, is gá creat láidir a bheith ann chun airgeadas poiblí neamh-inbhuanaithe a sheachaint a mhéid is féidir. Tháinig athchóiriú (cuid den Sé-Phaca, mar a thugtar air) lena leasaítear an Comhshocrú Cobhsaíochta agus Fáis i bhfeidhm ag deireadh 2011. Tháinig athchóiriú eile sa réimse beartais sin, an Conradh idir-rialtasach ar Chobhsaíocht, ar Chomhordú agus ar Rialachas, lena n-áirítear an Comhshocrú Fioscach, i bhfeidhm go luath in 2013. Thairis sin, tháinig rialachán maidir le measúnú a dhéanamh ar dhréachtphleananna buiséadacha naisiúnta (cuid den ‘Dé-Phaca’, mar a thugtar air) i bhfeidhm i mí Bhealtaine 2013.

Chun cobhsaíocht an Aontais Eacnamaíoch agus Airgeadaíochta a áirithiú, is gá creat láidir a bheith ann chun airgeadas poiblí neamh-inbhuanaithe a sheachaint a mhéid is féidir. Tháinig athchóiriú (cuid den Sé-Phaca, mar a thugtar air) lena leasaítear an Comhshocrú Cobhsaíochta agus Fáis i bhfeidhm ag deireadh 2011. Tháinig athchóiriú eile sa réimse beartais sin, an Conradh idir-rialtasach ar Chobhsaíocht, ar Chomhordú agus ar Rialachas, lena n-áirítear an Comhshocrú Fioscach, i bhfeidhm go luath in 2013. Thairis sin, tháinig rialachán maidir le measúnú a dhéanamh ar dhréachtphleananna buiséadacha naisiúnta (cuid den ‘Dé-Phaca’, mar a thugtar air) i bhfeidhm i mí Bhealtaine 2013.