An Ciste Comhtháthaithe

01-11-2017

Cuireann an Ciste Comhtháthaithe, a bunaíodh in 1994, maoiniú ar fáil do thionscadail chomhshaoil agus do thionscadail an ghréasáin iompair thras-Eorpaigh. Ní fhéadfaidh ach na Ballstáit ag a bhfuil ollioncam náisiúnta per capita atá níos lú ná 90% de mheán AE an Ciste Comhtháthaithe a fháil.

Cuireann an Ciste Comhtháthaithe, a bunaíodh in 1994, maoiniú ar fáil do thionscadail chomhshaoil agus do thionscadail an ghréasáin iompair thras-Eorpaigh. Ní fhéadfaidh ach na Ballstáit ag a bhfuil ollioncam náisiúnta per capita atá níos lú ná 90% de mheán AE an Ciste Comhtháthaithe a fháil.