An Ciste Dlúthpháirtíochta

01-11-2017

Trí Chiste Dlúthpháirtíochta an Aontais Eorpaigh, cuirtear ar chumas AE tacaíocht airgeadais a thabhairt do Bhallstát, do thír aontachais nó do réigiún sa chás ina dtarlaíonn mórthubaiste nádúrtha.

Trí Chiste Dlúthpháirtíochta an Aontais Eorpaigh, cuirtear ar chumas AE tacaíocht airgeadais a thabhairt do Bhallstát, do thír aontachais nó do réigiún sa chás ina dtarlaíonn mórthubaiste nádúrtha.