An Comhbheartas Talmhaíochta – ionstraimí agus athchóirithe

01-04-2018

Tá cúig phríomh-athchóiriú déanta ar an gComhbheartas Talmhaíochta (CBT), arb iad na cinn is deireanaí an t-athchóiriú in 2003 (athbhreithniú meántéarma), in 2009 (an ‘tAthbhreithniú’) agus in 2013 (do thréimhse airgeadais 2014-2020). Is in 2016 a rinneadh plé den chéad uair ar CBT i ndiaidh 2020 agus tíolacadh na tograí reachtacha comhfhreagracha i mí an Mheithimh 2018.

Tá cúig phríomh-athchóiriú déanta ar an gComhbheartas Talmhaíochta (CBT), arb iad na cinn is deireanaí an t-athchóiriú in 2003 (athbhreithniú meántéarma), in 2009 (an ‘tAthbhreithniú’) agus in 2013 (do thréimhse airgeadais 2014-2020). Is in 2016 a rinneadh plé den chéad uair ar CBT i ndiaidh 2020 agus tíolacadh na tograí reachtacha comhfhreagracha i mí an Mheithimh 2018.