Beartas fuinnimh: prionsabail ghinearálta

01-01-2018

I measc na ndúshlán atá roimh AE i réimse an fhuinnimh tá saincheisteanna amhail spleáchas méadaitheach ar allmhairí, éagsúlú teoranta, praghsanna fuinnimh arda agus luaineacha, méadú ar éileamh domhanda ar fhuinneamh, rioscaí slándála a dhéanann difear do thíortha táirgíochta agus do thíortha idirthurais, bagairtí méadaitheacha an athraithe aeráide, dul chun cinn mall maidir le héifeachtúlacht fuinnimh, dúshláin a bhaineann leis an sciar méadaitheach d’fhoinsí inathnuaite, agus an gá le níos mó trédhearcachta, le tuilleadh comhtháthaithe agus le hidirnascadh i margaí fuinnimh. Tá bearta éagsúla i gcroílár bheartas fuinnimh AE a bhfuil sé mar aidhm leo margadh comhtháite fuinnimh, slándáil an tsoláthair fuinnimh agus earnáil inbhuanaithe fuinnimh a bhaint amach.

I measc na ndúshlán atá roimh AE i réimse an fhuinnimh tá saincheisteanna amhail spleáchas méadaitheach ar allmhairí, éagsúlú teoranta, praghsanna fuinnimh arda agus luaineacha, méadú ar éileamh domhanda ar fhuinneamh, rioscaí slándála a dhéanann difear do thíortha táirgíochta agus do thíortha idirthurais, bagairtí méadaitheacha an athraithe aeráide, dul chun cinn mall maidir le héifeachtúlacht fuinnimh, dúshláin a bhaineann leis an sciar méadaitheach d’fhoinsí inathnuaite, agus an gá le níos mó trédhearcachta, le tuilleadh comhtháthaithe agus le hidirnascadh i margaí fuinnimh. Tá bearta éagsúla i gcroílár bheartas fuinnimh AE a bhfuil sé mar aidhm leo margadh comhtháite fuinnimh, slándáil an tsoláthair fuinnimh agus earnáil inbhuanaithe fuinnimh a bhaint amach.