Ceimiceáin agus lotnaidicídí

01-02-2018

Is é is aidhm do reachtaíocht AE maidir le ceimiceáin agus lotnaidicídí ná sláinte an duine agus an comhshaol a chosaint agus bacainní ar thrádáil a chosc. Is éard atá sa reachtaíocht sin ná rialacha lena rialaítear margaíocht agus úsáid catagóirí áirithe táirgí ceimiceacha, sraith srianta comhchuibhithe maidir le substaintí agus ullmhóidí guaiseacha ar leith a chur ar an margadh agus a úsáid, agus rialacha lena rialaítear mórthionóiscí agus onnmhairiú substaintí contúirteacha. Faoin téarma ‘lotnaidicídí’ cuirtear substaintí le chéile ar substaintí iad a úsáidtear chun orgánaigh a mheastar a bheith díobhálach a chosc, a dhíothú agus a thoirmeasc. Áirítear orthu sin táirgí bithicíde agus táirgí cosanta plandaí (PPPanna). Is é an t-éacht is tábhachtaí a rinneadh ar leibhéal AE ná Rialachán REACH, lena rialaítear clárú, meastóireacht agus údarú substaintí contúirteacha agus na srianta is infheidhme maidir leo.

Is é is aidhm do reachtaíocht AE maidir le ceimiceáin agus lotnaidicídí ná sláinte an duine agus an comhshaol a chosaint agus bacainní ar thrádáil a chosc. Is éard atá sa reachtaíocht sin ná rialacha lena rialaítear margaíocht agus úsáid catagóirí áirithe táirgí ceimiceacha, sraith srianta comhchuibhithe maidir le substaintí agus ullmhóidí guaiseacha ar leith a chur ar an margadh agus a úsáid, agus rialacha lena rialaítear mórthionóiscí agus onnmhairiú substaintí contúirteacha. Faoin téarma ‘lotnaidicídí’ cuirtear substaintí le chéile ar substaintí iad a úsáidtear chun orgánaigh a mheastar a bheith díobhálach a chosc, a dhíothú agus a thoirmeasc. Áirítear orthu sin táirgí bithicíde agus táirgí cosanta plandaí (PPPanna). Is é an t-éacht is tábhachtaí a rinneadh ar leibhéal AE ná Rialachán REACH, lena rialaítear clárú, meastóireacht agus údarú substaintí contúirteacha agus na srianta is infheidhme maidir leo.