An margadh inmheánach: prionsabail ghinearálta

Bileoga Eolais AE 01-11-2017

Is limistéar rathúnais agus saoirse é an margadh inmheánach, lena dtugtar rochtain ar earraí, ar sheirbhísí, ar phoist, ar dheiseanna gnó agus ar shaibhreas cultúrtha. Tá gá le hiarrachtaí leanúnacha chun an margadh inmheánach a dhoimhniú tuilleadh, rud a d’fhéadfadh gnóthachain shuntasacha a shaothrú do thomhaltóirí agus do chuideachtaí AE. Go háirithe, cuireann an margadh aonair digiteach deiseanna nua ar fáil chun borradh a chur faoin ngeilleagar (trí ríomhthráchtáil), agus déanann sé an rómhaorlathas a laghdú (trí sheirbhísí ríomhrialachais agus seirbhísí poiblí a dhigitiú) ag an am céanna. D’ainneoin na n-athruithe suntasacha sin i dtreo margadh aonair (digiteach), tá dúshláin fós ann. Le COVID-19 feictear arís roinnt bacainní ar na ceithre shaoirse (saorghluaiseacht earraí, seirbhísí, caipitil agus daoine).