Cuardaigh

Do thorthaí

Ag taispeáint 10 as 1405 torthaí
Tá líon na dtorthaí atá ar taispeáint teoranta do 500, is féidir leat do chritéir chuardaigh a chúngú

Ceimiceáin agus lotnaidicídí

Bileoga Eolais AE 08-12-2023

Is é is aidhm do reachtaíocht AE maidir le ceimiceáin agus lotnaidicídí ná sláinte an duine agus an comhshaol a chosaint mar aon le bacainní ar thrádáil a chosc. Tá an reachtaíocht sin comhdhéanta de rialacha lena rialaítear margáil agus úsáid catagóirí áirithe de tháirgí ceimiceacha, sraith srianta comhchuibhithe maidir le substaintí agus ullmhóidí guaiseacha a chur ar an margadh agus a úsáid, agus prótacáil maidir le mórthionóiscí agus onnmhairí substaintí contúirteacha a láimhseáil. Is iad Rialachán ...

Plant reproductive material

Briefing 06-12-2023

On 5 July 2023, the European Commission put forward a proposal for a regulation on the production and marketing of plant reproductive material (PRM). It would replace the 10 PRM directives that currently lay down the rules for seeds, tubers, cuttings, seedlings and young plants. The proposal would introduce sustainability requirements for registering new varieties of agricultural plants, vegetables and fruits intended for professional users, while PRM intended for amateur gardeners and conservation ...

Tá leibhéil arda truaillithe, díghrádaithe comhshaoil agus ídiú na n-acmhainní nádúrtha ann mar thoradh ar phatrúin úsáide acmhainní an ama atá caite agus ar na patrúin reatha. Tá beartas dramhaíola AE dírithe go tradisiúnta ar bhainistiú dramhaíola inbhuanaithe. Is é is aidhm don Treochlár chuig Eoraip Éifeachtúil Acmhainní agus don Phacáiste don Gheilleagar Ciorclach geilleagar AE a athrú go dtí geilleagar inbhuanaithe faoi 2050. Faoin gComhaontú Glas don Eoraip, soláthraítear leis an bPlean Gníomhaíochta ...

Bhí ról tábhachtach ag leibhéal idirnáisiúnta ag AE i réitigh a lorg ar chailliúint na bithéagsúlachta, ar dhífhoraoisiú agus ar an athrú aeráide. Céim mhór chun tosaigh ba ea Comhdháil 1992 NA ar Chomhshaol agus Forbairt, a bhuíochas le glacadh an Choinbhinsiúin maidir leis an mBithéagsúlacht. I gComhaontú Pháras 2015 maidir leis an athrú aeráide, tugtar faoi deara a thábhachtaí atá sé sláine na n-éiceachóras go léir agus cosaint na bithéagsúlachta a áirithiú. Mar chuid den Chomhaontú Glas don Eoraip ...

Europe is grappling with increased wildfires due to climate extremes, with protected areas especially vulnerable and fires in contaminated lands presenting distinctive challenges. European response mechanisms are constructive, but they require enhanced comprehensive management strategies, including community involvement and preventive measures. The Cohesion Policy funds aids against wildfires, yet issues with governance, focus, and fund distribution limit its effectiveness. More emphasis on prevention ...

CO2 emissions of new cars and vans

Sracfhéachaint 04-12-2023

Road transport is responsible for almost a fifth of the EU's greenhouse gas (GHG) emissions. The revision of the regulation on CO2 emission limits for new cars and vans under the 'fit for 55' package ensures an increasingly higher share of clean vehicles on European roads. All new cars registered after 2035 must be zero-emission vehicles. The new Alternative Fuels Infrastructure Regulation (AFIR) meanwhile provides for roll out of the necessary recharging points.

Manufacturing and trade in firearms for civilian purposes employs around 150 000 people in the EU. In 2020, the Commission adopted a 2020-2025 action plan on firearms trafficking to help curb the illegal flows of firearms, and ammunition, while also strengthening the legal market. The adoption of Directive (EU) 2021/555 on control of the acquisition and possession of weapons in 2021was the first legislative outcome of the plan. In October 2022, the Commission presented a proposal for a regulation ...

On 14 July 2021 the European Commission adopted the 'fit for 55' package, which adapts existing climate and energy legislation to meet the new EU objective of a minimum 55 % reduction in greenhouse gas (GHG) emissions by 2030. The 'fit for 55' package is part of the European Green Deal, which aims to put the EU firmly on the path towards climate neutrality by 2050. A key element in the 'fit for 55' package is the revision of the Renewable Energy Directive (RED II), to help the EU deliver the new ...

Innovative technologies in the field of geothermal energy focus on three areas: (i) resource assessment, (ii) resource development, and (iii) resource utilisation and management for electricity, heat supply and mineral extraction (lithium). They include increased electric power system efficiency, novel and optimised drilling technologies, underground thermal energy storage, new exploration methods, closed loops, smart systems, and 3D models. Advanced plants and technologies include ultra-deep geothermal ...

The EU's automotive sector is resource-intensive. There are 286 million motor vehicles on the road in the EU, and every year around 6.5 million vehicles become waste. If improperly managed, these vehicles may cause environmental damage and the economy may lose millions of tonnes of materials. Ensuring better sustainability and circularity of the European automotive sector would help to achieve the goals of the EU Green Deal, improve the competitiveness of the sector, and reinforce the EU's strategic ...