10

toradh/torthaí

Focal/focail
Saghas foilseacháin
Réimse beartas
Eochairfhocal
Dáta

Information Package for the Committee of Inquiry on the protection of animals during transport (ANIT)

27-10-2020

This note aims to provide the Members of the ANIT Committee with a state of play on existing literature and data sources on live animal transport through links to key information sources and existing reports and studies.

This note aims to provide the Members of the ANIT Committee with a state of play on existing literature and data sources on live animal transport through links to key information sources and existing reports and studies.

Research for AGRI Committee -The upcoming Commission's Communication on the long-term vision for rural areas

30-09-2020

This in-depth analysis provides a preliminary analysis of the upcoming Commission’s communication on a long term vision for rural areas. It presents the key features of the communication and its implications for the CAP, takes stock of the current and future EU policy tools to support rural areas and provides background material on the economic, demographic, social and spatial challenges they are faced with.

This in-depth analysis provides a preliminary analysis of the upcoming Commission’s communication on a long term vision for rural areas. It presents the key features of the communication and its implications for the CAP, takes stock of the current and future EU policy tools to support rural areas and provides background material on the economic, demographic, social and spatial challenges they are faced with.

The EU 2030 Biodeversity Strategy

15-05-2020

Following the presentation of the Communication on the EU Biodiversity Strategy for 2030 - Bringing nature back into our lives (COM (2020) 380 of 20 May 2020), this briefing note (1) provides background elements on the EU Biodiversity policy, (2) presents the key features of its new strategy and (3) analyses its potential effects on the CAP and the upcoming national strategic plans.

Following the presentation of the Communication on the EU Biodiversity Strategy for 2030 - Bringing nature back into our lives (COM (2020) 380 of 20 May 2020), this briefing note (1) provides background elements on the EU Biodiversity policy, (2) presents the key features of its new strategy and (3) analyses its potential effects on the CAP and the upcoming national strategic plans.

Information package on ‘Innovation in Agriculture’ Public Hearing of 18 February 2020

18-02-2020

This information package is prepared by the Policy Department for Structural and Cohesion Policies for the hearing of 18 February 2020 organised by the European Parliament’s Agricultural and Rural Development Committee (AGRI Committee). The main purpose of the paper is to facilitate the legislative work of MEPs related to the agri-food research & innovation issues.

This information package is prepared by the Policy Department for Structural and Cohesion Policies for the hearing of 18 February 2020 organised by the European Parliament’s Agricultural and Rural Development Committee (AGRI Committee). The main purpose of the paper is to facilitate the legislative work of MEPs related to the agri-food research & innovation issues.

Commitments made at the hearing of Janusz WOJCIECHOWSKI, Commissioner-designate - Agriculture

22-11-2019

The Commissioner-designate, Janusz Wojciechowski, appeared before the European Parliament on 1 and 8 October 2019 to answer questions put by MEPs from the Committee on Agriculture and Rural Development. During the hearings, he made a number of commitments which are highlighted in this document. These commitments refer to his portfolio, as described in the mission letter sent to him by Ursula von der Leyen, President-elect of the European Commission. His future task will be focused on building a modern ...

The Commissioner-designate, Janusz Wojciechowski, appeared before the European Parliament on 1 and 8 October 2019 to answer questions put by MEPs from the Committee on Agriculture and Rural Development. During the hearings, he made a number of commitments which are highlighted in this document. These commitments refer to his portfolio, as described in the mission letter sent to him by Ursula von der Leyen, President-elect of the European Commission. His future task will be focused on building a modern and sustainable agriculture, including: - Concluding negotiations on a simplifed Common Agricultural Policy post 2020 and ensuring that its future Strategic Plans strike a balance between EU-wide objectives and national priorities; - Contributing to the EU “Farm to Fork strategy” looking at how the agri-food sector can improve the sustainability accross the agri-food supply chain, including through organic production; - Ensuring that agri-food production contributes to EU climate, environmental and biodiversity goals; - Strengthening the system of geographical indications and developing a new long-term vision for rural areas under the Strategic Plans post 2020; - Promoting Europe’s high-quality food standards worlwide.

Research for AGRI Committee - Towards the Common Agricultural Policy beyond 2020: comparing the reform package with the current regulations

19-09-2018

This briefing note is written by the Policy Department for Structural and Cohesion Policies for the European Parliament’s Agricultural and Rural Development committee (AGRI Committee). The main purpose of the paper is to facilitate the legislative work of MEPs relating to the next reform of the CAP. The paper could additionally serve to explore and discuss the CAP proposals put forward by academics and stakeholders. Six dashboards set out how the CAP reform package (2021/2027) proposed by the European ...

This briefing note is written by the Policy Department for Structural and Cohesion Policies for the European Parliament’s Agricultural and Rural Development committee (AGRI Committee). The main purpose of the paper is to facilitate the legislative work of MEPs relating to the next reform of the CAP. The paper could additionally serve to explore and discuss the CAP proposals put forward by academics and stakeholders. Six dashboards set out how the CAP reform package (2021/2027) proposed by the European Commission on 1st June 2018 compares with the current CAP (2014/2020) regulations on a topic-by topic basis. The briefing note also offers some comments on the main elements of the legislative proposals in order to help the MEPs with their response to the Commission’s package. These comments are substantially based on the resolutions previously adopted by the Plenary of the European Parliament. Additional comments are also provided of a technical and explanatory nature. The opinions expressed in this document are the sole responsibility of the authors and do not necessarily represent the official position of the European Parliament.

An dara colún de CBT: beartas forbartha tuaithe

01-04-2018

Mar dhara colún den chomhbheartas talmhaíochta (CBT), tá beartas forbartha tuaithe an Aontais ceaptha chun tacú le limistéir thuaithe an Aontais agus chun aghaidh a thabhairt ar dhúshláin eacnamaíocha, chomhshaoil agus shochaíocha an 21ú haois. Le leibhéal solúbthachta níos airde (i gcomparáid leis an gcéad cholún), cuirtear ar chumas údaráis réigiúnacha, náisiúnta agus áitiúla a gcláir forbartha tuaithe seacht-mbliana a leagan amach bunaithe ar ‘roghchlár de bhearta’ Eorpach. I gcomparáid leis an ...

Mar dhara colún den chomhbheartas talmhaíochta (CBT), tá beartas forbartha tuaithe an Aontais ceaptha chun tacú le limistéir thuaithe an Aontais agus chun aghaidh a thabhairt ar dhúshláin eacnamaíocha, chomhshaoil agus shochaíocha an 21ú haois. Le leibhéal solúbthachta níos airde (i gcomparáid leis an gcéad cholún), cuirtear ar chumas údaráis réigiúnacha, náisiúnta agus áitiúla a gcláir forbartha tuaithe seacht-mbliana a leagan amach bunaithe ar ‘roghchlár de bhearta’ Eorpach. I gcomparáid leis an gcéad cholún, atá maoinithe go hiomlán ag AE, tá cláir an dara colún cómhaoinithe ag cistí an Aontais agus ag cistí réigiúnacha nó náisiúnta.

Comhaontú na hEagraíochta Domhanda Trádála maidir le Talmhaíocht

01-04-2018

Tagann na córais náisiúnta tacaíochta don talmhaíocht faoi chreat an chomhaontaithe faoin talmhaíocht a caibidlíodh faoi chuimsiú Bhabhta Uragua (1986-1994), agus a tháinig i bhfeidhm in 1995. Is é sprioc fhadtéarmach an chomhaontaithe sin ná córas trádála talmhaíochta atá cothrom agus margadh-dhírithe a bhunú chun tús a chur le próiseas athchóirithe trí ghealltanais a chaibidliú maidir le tacaíocht agus cosaint, agus trí rialacha agus smacht a bheidh níos láidre agus níos éifeachtaí ó thaobh cúrsaí ...

Tagann na córais náisiúnta tacaíochta don talmhaíocht faoi chreat an chomhaontaithe faoin talmhaíocht a caibidlíodh faoi chuimsiú Bhabhta Uragua (1986-1994), agus a tháinig i bhfeidhm in 1995. Is é sprioc fhadtéarmach an chomhaontaithe sin ná córas trádála talmhaíochta atá cothrom agus margadh-dhírithe a bhunú chun tús a chur le próiseas athchóirithe trí ghealltanais a chaibidliú maidir le tacaíocht agus cosaint, agus trí rialacha agus smacht a bheidh níos láidre agus níos éifeachtaí ó thaobh cúrsaí oibriúcháin de a bhunú. Dá bhrí sin, is cás speisialta í an talmhaíocht ar an ábhar go bhfuil a comhaontú féin ag an earnáil, ar comhaontú é a bhfuil tosaíocht ag a forálacha.

Babhta Doha agus talmhaíocht

01-04-2018

Is é Babhta Doha an babhta is déanaí de chaibidlíochtaí trádála na hEagraíochta Domhanda Trádála (EDT). Nuair a seoladh é in 2001, cuireadh tús le caibidlíochtaí talmhaíochta nua: chuir balltíortha EDT de cheangal orthu féin feabhsuithe suntasacha a bhaint amach maidir le rochtain ar mhargaí chomh maith le tarraingt siar de réir a chéile a dhéanamh ar gach cineál fóirdheontais onnmhairiúcháin i dtacaíocht baile a shaobhann an trádáil, agus aird chuí á tabhairt ar an ngá atá le déileáil ar bhealach ...

Is é Babhta Doha an babhta is déanaí de chaibidlíochtaí trádála na hEagraíochta Domhanda Trádála (EDT). Nuair a seoladh é in 2001, cuireadh tús le caibidlíochtaí talmhaíochta nua: chuir balltíortha EDT de cheangal orthu féin feabhsuithe suntasacha a bhaint amach maidir le rochtain ar mhargaí chomh maith le tarraingt siar de réir a chéile a dhéanamh ar gach cineál fóirdheontais onnmhairiúcháin i dtacaíocht baile a shaobhann an trádáil, agus aird chuí á tabhairt ar an ngá atá le déileáil ar bhealach speisialta agus difreálach leis na tíortha i mbéal forbartha.

An tAontas Eorpach agus foraoisí

01-04-2018

Ós rud é nach luaitear foraoisí go sonrach sna Conarthaí, níl comhbheartas foraoiseachta ag an Aontas Eorpach. Is inniúlacht náisiúnta go príomha é an beartas foraoiseachta, ach mar sin féin, imríonn a lán gníomhaíochtaí Eorpacha tionchar ar fhoraoisí in AE agus foraoisí i dtríú tíortha.

Ós rud é nach luaitear foraoisí go sonrach sna Conarthaí, níl comhbheartas foraoiseachta ag an Aontas Eorpach. Is inniúlacht náisiúnta go príomha é an beartas foraoiseachta, ach mar sin féin, imríonn a lán gníomhaíochtaí Eorpacha tionchar ar fhoraoisí in AE agus foraoisí i dtríú tíortha.

Imeachtaí atá ar na bacáin

26-01-2021
Public hearing on Co-management of EU fisheries at local level
Éisteacht -
PECH
26-01-2021
The impact of Brexit on the level playing field in the area of taxation
Éisteacht -
FISC
27-01-2021
Public hearing on AI and Green Deal
Éisteacht -
AIDA

Pairtnéirí