17

toradh/torthaí

Focal/focail
Saghas foilseacháin
Réimse beartas
Eochairfhocal
Dáta

Covid-19 Newsletter 2: Exit strategy

03-07-2020

As EU Member States embark on a cautious de-confinement path, the economy slides into recession and the question of the proportionality of public health-related measures and their economic consequences is increasingly present in the public debate. As long as a vaccine (or an effective treatment) for the Covid-19 disease is not found and deployed, post-Covid-19 societies will have to coexist with the virus, and find an equilibrium between the social constraints resulting from health protecting measures ...

As EU Member States embark on a cautious de-confinement path, the economy slides into recession and the question of the proportionality of public health-related measures and their economic consequences is increasingly present in the public debate. As long as a vaccine (or an effective treatment) for the Covid-19 disease is not found and deployed, post-Covid-19 societies will have to coexist with the virus, and find an equilibrium between the social constraints resulting from health protecting measures and the need to mitigate as much as possible a huge economic shock, which if not addressed adequately, could have unpredictable social and political consequences. The Covid-19 crisis has shown above all the importance of joint European action. Although public health is primarily the competence of the Member States, the European Parliament has called on the Commission and the Member States to act together and to rise to the challenge and ensure that the Union emerges stronger from this crisis. In particular, a differentiated but coordinated post-lockdown approach in the EU should be ensured, in order to avoid a resurgence of the virus. The present Covid-19 Newsletter focuses on the de-confinement strategies and EU measures to support the economic recovery. An update of ongoing Covid-19 related expertise work for the ECON, EMPL, ENVI, ITRE and IMCO committees is provided at the end of this document.

Commitments made at the hearing of Paolo GENTILONI, Commissioner-designate - Economy

22-11-2019

The commissioner-designate, Paolo Gentiloni, appeared before the European Parliament on 03 October 2019 to answer questions from MEPs in the Committees on Economic and Monetary Affairs and on Budgets. During the hearing, he made a number of commitments which are highlighted in this document. These commitments refer to his portfolio, as described in the mission letter sent to him by Ursula von der Leyen, President-elect of the European Commission and include economic and financial affairs, fair and ...

The commissioner-designate, Paolo Gentiloni, appeared before the European Parliament on 03 October 2019 to answer questions from MEPs in the Committees on Economic and Monetary Affairs and on Budgets. During the hearing, he made a number of commitments which are highlighted in this document. These commitments refer to his portfolio, as described in the mission letter sent to him by Ursula von der Leyen, President-elect of the European Commission and include economic and financial affairs, fair and effective taxation and a strong and modern Customs Union.

Seirbhísí na Ranna Beartais (Econ go hAchomair)

14-06-2019

Soláthraíonn Roinn Beartais A saineolas ardcháilíochta, anailís cothrom le dáta agus taighde neamhspleách do na coistí a dtacaíonn sí leo: ECON, EMPL, ENVI, ITRE agus IMCO. Díríonn an bróisiúr seo ar na seirbhísí a chuireann an Rannóg Beartais ar fáil do Choiste ECON.

Soláthraíonn Roinn Beartais A saineolas ardcháilíochta, anailís cothrom le dáta agus taighde neamhspleách do na coistí a dtacaíonn sí leo: ECON, EMPL, ENVI, ITRE agus IMCO. Díríonn an bróisiúr seo ar na seirbhísí a chuireann an Rannóg Beartais ar fáil do Choiste ECON.

IMF World Economic Outlook reflects consensus views

15-01-2019

This briefing is provided by Policy Department A following the participation of the Members of the European Parliament's Committee on Economic and Monetary Affairs (ECON) in the Annual Meetings of the Boards of Governors of the International Monetary Fund (IMF) and the World Bank (WB) Group in Indonesia on 8-14 October 2018.

This briefing is provided by Policy Department A following the participation of the Members of the European Parliament's Committee on Economic and Monetary Affairs (ECON) in the Annual Meetings of the Boards of Governors of the International Monetary Fund (IMF) and the World Bank (WB) Group in Indonesia on 8-14 October 2018.

Latvia Cracks Down on Unscrupulous Banking

13-12-2018

This briefing, provided by Policy department A, discusses the Latvian banking system and its exposure to money laundering risks. It was prepared following the European Parliament’s Financial Crimes, Tax Evasion and Tax Avoidance Committee (TAX3) delegation visit to Latvia in August 2018.

This briefing, provided by Policy department A, discusses the Latvian banking system and its exposure to money laundering risks. It was prepared following the European Parliament’s Financial Crimes, Tax Evasion and Tax Avoidance Committee (TAX3) delegation visit to Latvia in August 2018.

Cánachas Indíreach

01-02-2018

I measc na gcánacha indíreacha tá cáin bhreisluacha (CBL) agus dleachtanna máil ar alcól, tobac agus fuinneamh. Tá feidhm ag an gcomhchóras CBL maidir le hearraí agus seirbhísí a cheannaítear agus a dhíoltar lena n-úsáid san Aontas Eorpach. Gearrtar dleachtanna máil nuair a dhíoltar nó a úsáidtear táirgí ar leith. Tá sé mar aidhm le hobair reachtach AE an dlí maidir le CBL a chomhordú agus a chomhchuibhiú agus na dleachtanna ar alcól, tobac agus fuinneamh a chur i gcomhréir lena chéile chun feidhmiú ...

I measc na gcánacha indíreacha tá cáin bhreisluacha (CBL) agus dleachtanna máil ar alcól, tobac agus fuinneamh. Tá feidhm ag an gcomhchóras CBL maidir le hearraí agus seirbhísí a cheannaítear agus a dhíoltar lena n-úsáid san Aontas Eorpach. Gearrtar dleachtanna máil nuair a dhíoltar nó a úsáidtear táirgí ar leith. Tá sé mar aidhm le hobair reachtach AE an dlí maidir le CBL a chomhordú agus a chomhchuibhiú agus na dleachtanna ar alcól, tobac agus fuinneamh a chur i gcomhréir lena chéile chun feidhmiú ceart an mhargaidh inmheánaigh a chinntiú.

Cánachas díreach: Cánachas pearsanta agus cuideachta

01-02-2018

Ní rialaítear réimse an chánachais dhírigh go díreach le rialacha an Aontais Eorpaigh. Mar sin féin, bunaítear caighdeáin chomhchuibhithe do chánachas cuideachtaí agus daoine aonair príobháideacha le roinnt Treoracha agus le cásdlí Chúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh (CBAE). Thairis sin, rinneadh bearta chun cosc a chur le himghabháil cánach agus cánachas dúbailte.

Ní rialaítear réimse an chánachais dhírigh go díreach le rialacha an Aontais Eorpaigh. Mar sin féin, bunaítear caighdeáin chomhchuibhithe do chánachas cuideachtaí agus daoine aonair príobháideacha le roinnt Treoracha agus le cásdlí Chúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh (CBAE). Thairis sin, rinneadh bearta chun cosc a chur le himghabháil cánach agus cánachas dúbailte.

Beartas cánach ginearálta

01-02-2018

Is ag na Ballstáit atá an chumhacht cáin a ghearradh agus níl ach inniúlachtaí teoranta AE ag an Aontas Eorpach sa réimse sin. Ós rud é go bhfuil beartas cánach AE dírithe ar fheidhmiú réidh an mhargaidh aonair, tugadh aghaidh ar chomhchuibhiú an chánachais indírigh roimh an gcánachas díreach. Ní fada an comhrac in aghaidh imghabháil chánach agus seachaint chánach dhíobhálach ina thosaíocht bheartais. Ní foláir do na Ballstáit na bearta cánach a ghlacadh d’aon toil. Tá sé de cheart ag Parlaimint ...

Is ag na Ballstáit atá an chumhacht cáin a ghearradh agus níl ach inniúlachtaí teoranta AE ag an Aontas Eorpach sa réimse sin. Ós rud é go bhfuil beartas cánach AE dírithe ar fheidhmiú réidh an mhargaidh aonair, tugadh aghaidh ar chomhchuibhiú an chánachais indírigh roimh an gcánachas díreach. Ní fada an comhrac in aghaidh imghabháil chánach agus seachaint chánach dhíobhálach ina thosaíocht bheartais. Ní foláir do na Ballstáit na bearta cánach a ghlacadh d’aon toil. Tá sé de cheart ag Parlaimint na hEorpa go rachfaí i gcomhairle léi maidir le hábhair chánach, seachas maidir le hábhair bhuiséadacha, ar comhreachtóir í lena n-aghaidh.

Institiúidí an Aontais Eacnamaíoch agus Airgeadaíochta

01-02-2018

Tá institiúidí an aontais airgeadaíochta freagrach den chuid is mó as beartas airgeadaíochta na hEorpa, rialacha lena rialaítear eisiúint an euro agus cobhsaíocht praghsanna laistigh den Aontas a bhunú. Is iad na hinstitiúidí sin: BCE, CEBC, an Coiste Eacnamaíoch agus Airgeadais, an Grúpa Euro agus an Chomhairle Gnóthaí Eacnamaíocha agus Airgeadais (Ecofin).

Tá institiúidí an aontais airgeadaíochta freagrach den chuid is mó as beartas airgeadaíochta na hEorpa, rialacha lena rialaítear eisiúint an euro agus cobhsaíocht praghsanna laistigh den Aontas a bhunú. Is iad na hinstitiúidí sin: BCE, CEBC, an Coiste Eacnamaíoch agus Airgeadais, an Grúpa Euro agus an Chomhairle Gnóthaí Eacnamaíocha agus Airgeadais (Ecofin).

History of economic and monetary union

01-11-2017

Economic and monetary union (EMU) is the result of progressive economic integration in the EU. It is an expansion of the EU single market, with common product regulations and free movement of goods, capital, labour and services. A common currency, the euro, has been introduced in the eurozone, which currently comprises 19 EU Member States. All 28 EU Member States — with the exception of the UK and Denmark — must adopt the euro after a minimum of two years’ participation in ERM II and fulfilment of ...

Economic and monetary union (EMU) is the result of progressive economic integration in the EU. It is an expansion of the EU single market, with common product regulations and free movement of goods, capital, labour and services. A common currency, the euro, has been introduced in the eurozone, which currently comprises 19 EU Member States. All 28 EU Member States — with the exception of the UK and Denmark — must adopt the euro after a minimum of two years’ participation in ERM II and fulfilment of the convergence criteria. A single monetary policy is set by the European Central Bank (ECB) and is complemented by harmonised fiscal and coordinated economic policies. Within EMU there is no single institution responsible for economic policy. Instead, the responsibility is divided between Member States and various EU institutions.

Imeachtaí atá ar na bacáin

07-09-2021
EPRS online policy roundtable: What is the future of (European) sovereignty?
Imeacht eile -
EPRS
08-09-2021
EPRS online policy roundtable: Statistics, Data and Trust: Why figures matter [...]
Imeacht eile -
EPRS
21-09-2021
EPRS online Book Talk with David Harley: Matters of Record: Inside European Politics
Imeacht eile -
EPRS

Pairtnéirí