5

toradh/torthaí

Focal/focail
Saghas foilseacháin
Réimse beartas
Eochairfhocal
Dáta

Commitments made at the hearing of Janez LENARČIČ, Commissioner-designate - Crisis Management

22-11-2019

The commissioner-designate, Janez Lenarčič, appeared before the European Parliament on 02 October 2019 to answer questions from MEPs in the Committee on Development, in association with the Committee on Environment. During the hearing, he made a number of commitments which are highlighted in this document. These commitments refer to his portfolio, as described in the mission letter sent to him by Ursula von der Leyen, President-elect of the European Commission, including: European Civil Protection ...

The commissioner-designate, Janez Lenarčič, appeared before the European Parliament on 02 October 2019 to answer questions from MEPs in the Committee on Development, in association with the Committee on Environment. During the hearing, he made a number of commitments which are highlighted in this document. These commitments refer to his portfolio, as described in the mission letter sent to him by Ursula von der Leyen, President-elect of the European Commission, including: European Civil Protection and Humanitarian Aid.

Climate Diplomacy

15-03-2018

This report summarises the presentations and the discussion that took place at the workshop on Climate Diplomacy held on 20 February 2018 at the European Parliament (EP) in Brussels. It was organised by the Policy Department of the Directorate General for External Policies (DG EXPO) and Policy Department A in the Directorate General for Internal Policies (DG IPOL) at the request of the EP’s Committees on Foreign Affairs (AFET) and on Environment, Public Health and Food Safety (ENVI). The workshop ...

This report summarises the presentations and the discussion that took place at the workshop on Climate Diplomacy held on 20 February 2018 at the European Parliament (EP) in Brussels. It was organised by the Policy Department of the Directorate General for External Policies (DG EXPO) and Policy Department A in the Directorate General for Internal Policies (DG IPOL) at the request of the EP’s Committees on Foreign Affairs (AFET) and on Environment, Public Health and Food Safety (ENVI). The workshop provided members of the AFET and ENVI Committees and all participants with insights from experts on the state of play with climate diplomacy and provided an opportunity to reflect on the role of the EU in this field. MEPs Jo Leinen and Arne Lietz, co-rapporteurs of the EP’s own-initiative report on climate diplomacy, hosted the workshop.

Córais trádála is infheidhme do thíortha i mbéal forbartha

01-02-2018

Cuireann beartas trádála AE i bhfios a thábhachtaí is atá trádáil agus díríonn sé ar na tíortha is mó atá i ngátar. Tugann Scéim na bhFabhar Ginearálaithe rochtain fhabhrach ar mhargadh AE do roinnt earraí ó thíortha i mbéal forbartha. Déanann Comhaontuithe Comhpháirtíochta Eacnamaíche cóireáil fhabhrach do thíortha na hAfraice, Mhuir Chairib agus an Aigéin Chiúin a áirithiú, fad agus go bhfuil feidhm ag an scéim Gach Ní seachas Airm maidir leis na Tíortha is Lú Forbairt. Tá na scéimeanna seo i gcomhréir ...

Cuireann beartas trádála AE i bhfios a thábhachtaí is atá trádáil agus díríonn sé ar na tíortha is mó atá i ngátar. Tugann Scéim na bhFabhar Ginearálaithe rochtain fhabhrach ar mhargadh AE do roinnt earraí ó thíortha i mbéal forbartha. Déanann Comhaontuithe Comhpháirtíochta Eacnamaíche cóireáil fhabhrach do thíortha na hAfraice, Mhuir Chairib agus an Aigéin Chiúin a áirithiú, fad agus go bhfuil feidhm ag an scéim Gach Ní seachas Airm maidir leis na Tíortha is Lú Forbairt. Tá na scéimeanna seo i gcomhréir le rialacha na hEagraíochta Domhanda Trádála.

Suirbhé ginearálta ar an mbeartas forbraíochta

01-01-2018

Tá an beartas forbraíochta i gcroílár bheartais sheachtracha an Aontais Eorpaigh. Tá sé mar aidhm leis deireadh a chur leis an mbochtaineacht, an fás inbhuanaithe a chothú, cearta an duine agus an daonlathas a chosaint, comhionannas inscne a chur chun cinn, agus dul i ngleic le dúshláin chomhshaoil agus aeráide. Bíonn AE ag obair ar an leibhéal domhanda agus is é an deontóir cabhrach forbartha is mó ar domhan é. Tá an comhar le Ballstáit AE agus an t-ailíniú le Clár Oibre 2030 na Náisiún Aontaithe ...

Tá an beartas forbraíochta i gcroílár bheartais sheachtracha an Aontais Eorpaigh. Tá sé mar aidhm leis deireadh a chur leis an mbochtaineacht, an fás inbhuanaithe a chothú, cearta an duine agus an daonlathas a chosaint, comhionannas inscne a chur chun cinn, agus dul i ngleic le dúshláin chomhshaoil agus aeráide. Bíonn AE ag obair ar an leibhéal domhanda agus is é an deontóir cabhrach forbartha is mó ar domhan é. Tá an comhar le Ballstáit AE agus an t-ailíniú le Clár Oibre 2030 na Náisiún Aontaithe don Fhorbairt Inbhuanaithe tábhachtach le go gcuirfear cabhair ar fáil go héifeachtúil.

Cabhair dhaonnúil

01-01-2018

Tá an chabhair dhaonnúil mar chuid de ghníomhaíocht sheachtrach an Aontais a fhreagraíonn do riachtanais i gcás tubaistí nádúrtha nó tubaistí de dhéantús an duine. Maoiníonn an Ard-Stiúrthóireacht um Chabhair Dhaonnúil agus Cosaint Shibhialta sa Choimisiún (AS ECHO) oibríochtaí fóirithinte agus comhordaíonn sí beartais agus gníomhachtaí na mBallstát. Gníomhaíonn an Pharlaimint agus an Chomhairle mar chomhreachtóirí chun beartas an Aontais i réimse na cabhrach daonnúla a mhúnlú agus chun páirt a ghlacadh ...

Tá an chabhair dhaonnúil mar chuid de ghníomhaíocht sheachtrach an Aontais a fhreagraíonn do riachtanais i gcás tubaistí nádúrtha nó tubaistí de dhéantús an duine. Maoiníonn an Ard-Stiúrthóireacht um Chabhair Dhaonnúil agus Cosaint Shibhialta sa Choimisiún (AS ECHO) oibríochtaí fóirithinte agus comhordaíonn sí beartais agus gníomhachtaí na mBallstát. Gníomhaíonn an Pharlaimint agus an Chomhairle mar chomhreachtóirí chun beartas an Aontais i réimse na cabhrach daonnúla a mhúnlú agus chun páirt a ghlacadh sna díospóireachtaí domhanda ar ghníomhaíocht dhaonnúil níos éifeachtaí.

Imeachtaí atá ar na bacáin

30-11-2020
EPRS online Book Talk | How to own the room (and the zoom) [...]
Imeacht eile -
EPRS
30-11-2020
Hearing on Future-proofing the Tourism Sector: Challenges and Opportunities Ahead
Éisteacht -
TRAN
30-11-2020
LIBE - FEMM Joint Hearing: Combating Gender based Violence: Cyber Violence
Éisteacht -
FEMM LIBE

Pairtnéirí