6

toradh/torthaí

Focal/focail
Saghas foilseacháin
Réimse beartas
Eochairfhocal
Dáta

The Mekong River: geopolitics over development, hydropower and the environment

18-11-2019

The Mekong River is a vital source of livelihoods and economic activity in continental South-East Asia and extends from the Tibetan Plateau to the South China Sea. Its length is 4 800 km. More than half circulates in China, but its channel runs through Myanmar, Laos, Cambodia, Thailand and Vietnam. The Mekong has the world's largest inland freshwater fishery industry, vital to the region's food security, representing around USD 3 000 million per year. Its unique and rich biological habitat provides ...

The Mekong River is a vital source of livelihoods and economic activity in continental South-East Asia and extends from the Tibetan Plateau to the South China Sea. Its length is 4 800 km. More than half circulates in China, but its channel runs through Myanmar, Laos, Cambodia, Thailand and Vietnam. The Mekong has the world's largest inland freshwater fishery industry, vital to the region's food security, representing around USD 3 000 million per year. Its unique and rich biological habitat provides diverse livelihoods as well as four fifths of the animal protein for more than 60 million people. At the level of biodiversity, the importance of this river for global nature is vital. The Mekong region is extremely vulnerable to the impacts of climate change and to the degradation of ecosystems. The uncontrolled growth of the population both in China and in Southeast Asia is exerting unsustainable pressure on the Mekong in terms of a massive exploitation of all kinds of resources linked to the River: water, food, wood, energy, especially recent infrastructure and hydropower development, together with deforestation, illegal wildlife trade and habitat fragmentation. Water scarcity leads to reduced agricultural productivity, unemployment and poverty Four countries (Cambodia, Lao PDR, Thailand, and Vietnam) formed an intergovernmental agency in 1950, The Mekong River Commission (MRC), to defend the sustainable development of the Mekong River and to plan its future. The absence of China and Myanmar mitigates and erodes the effective dialogue of the MRC on the management of the River. The lack of implementing mechanisms denatures the organization itself..

An Áise Láir

01-01-2018

Aithníonn an tAontas an tábhacht straitéiseach a bhaineann leis an Áise Láir, áit a nascann ilchríoch ollmhór na hÁise leis an Eoraip. Sa bhliain 2019, nuashonraigh an tAontas an straitéis atá aige don Áise Láir chun díriú ar an athléimneacht (lena gcumhdaítear réimsí amhail cearta an duine, slándáil teorann agus an comhshaol), rathúnas (agus béim láidir leagtha ar an nascacht) agus an comhar réigiúnach. Leagann an Pharlaimint béim ar an tábhacht a bhaineann le cearta an duine, dea-rialachas agus ...

Aithníonn an tAontas an tábhacht straitéiseach a bhaineann leis an Áise Láir, áit a nascann ilchríoch ollmhór na hÁise leis an Eoraip. Sa bhliain 2019, nuashonraigh an tAontas an straitéis atá aige don Áise Láir chun díriú ar an athléimneacht (lena gcumhdaítear réimsí amhail cearta an duine, slándáil teorann agus an comhshaol), rathúnas (agus béim láidir leagtha ar an nascacht) agus an comhar réigiúnach. Leagann an Pharlaimint béim ar an tábhacht a bhaineann le cearta an duine, dea-rialachas agus forbairt shóisialta sa réigiún, agus an ról atá ag taidhleoireacht pharlaiminteach á chur i bhfios go láidir aici. Tacaíonn an Pharlaimint go láidir leis an daonlathas agus leis an smacht reachta trí thionscnaimh nithiúla amhail an daonlathú san Áise Láir.

Tíortha na Murascaille, an Iaráin, an Iaráic agus Éimin

01-01-2018

Tá comhaontuithe comhair ag AE le Comhairle Comhair na Murascaille (eagraíocht réigiúnach ina ngrúpáiltear Bairéin, Cuáit, Óman, Catar, an Araib Shádach agus Aontas na nÉimíríochtaí Arabacha) agus le hÉimin, agus tá Comhaontú Comhpháirtíochta agus Comhair aige leis an Iaráic. Níl aon chaidreamh conarthach ag AE leis an Iaráin faoi láthair agus níl aon toscaireacht de chuid AE in Tehrān.

Tá comhaontuithe comhair ag AE le Comhairle Comhair na Murascaille (eagraíocht réigiúnach ina ngrúpáiltear Bairéin, Cuáit, Óman, Catar, an Araib Shádach agus Aontas na nÉimíríochtaí Arabacha) agus le hÉimin, agus tá Comhaontú Comhpháirtíochta agus Comhair aige leis an Iaráic. Níl aon chaidreamh conarthach ag AE leis an Iaráin faoi láthair agus níl aon toscaireacht de chuid AE in Tehrān.

An Áise Theas

01-01-2018

Agus í ar an mór-roinn is mó ar domhan agus an ceann ina bhfuil an daonra is mó, tá an-tábhacht gheostraitéiseach ag an Áise don Aontas. Tá an tAontas ag cruthú naisc níos dlúithe le tíortha san Áise Theas mar ghníomhaí láidir eacnamaíoch agus mar dheontóir mór forbraíochta agus cabhrach. Tá AE ag obair chun forbairt institiúidí, daonlathas, dea-rialachas agus cearta an duine a chothú, agus tá ábhair imní slándála aige sa réigiún freisin, go háirithe na coimhlintí sa Chaismír agus san Afganastáin ...

Agus í ar an mór-roinn is mó ar domhan agus an ceann ina bhfuil an daonra is mó, tá an-tábhacht gheostraitéiseach ag an Áise don Aontas. Tá an tAontas ag cruthú naisc níos dlúithe le tíortha san Áise Theas mar ghníomhaí láidir eacnamaíoch agus mar dheontóir mór forbraíochta agus cabhrach. Tá AE ag obair chun forbairt institiúidí, daonlathas, dea-rialachas agus cearta an duine a chothú, agus tá ábhair imní slándála aige sa réigiún freisin, go háirithe na coimhlintí sa Chaismír agus san Afganastáin. Tá faireachán á dhéanamh ag Parlaimint na hEorpa ar an staid san Áise Theas agus tacaíonn sí le cúnamh AE chun aghaidh a thabhairt ar ghéarchéim COVID-19 agus ar an tionchar atá aici ar an réigiún, le tacaíocht spriocdhírithe do na grúpaí daonra is leochailí.

An Áise Thoir

01-01-2018

Is í an Áise an mhór-roinn is mó ar domhan ó thaobh fairsinge agus daonra de agus tá tábhacht mhór gheostraitéiseach léi do AE, a bhfuil trí chomhpháirtí straitéiseacha san Aise Thoir aige: an tSín, an tSeapáin agus Poblacht na Cóiré. Tá buarthaí slándála ann don Áise Thoir, amhail an bhagairt núicléach sa Chóiré Thuaidh agus díospóidí muirí i Muir na Síne Thoir agus Theas. Is gníomhaí láidir eacnamaíoch é AE agus is mórdheontóir cabhrach agus forbartha é a bhíonn ag saothrú chun forbairt institiúidí ...

Is í an Áise an mhór-roinn is mó ar domhan ó thaobh fairsinge agus daonra de agus tá tábhacht mhór gheostraitéiseach léi do AE, a bhfuil trí chomhpháirtí straitéiseacha san Aise Thoir aige: an tSín, an tSeapáin agus Poblacht na Cóiré. Tá buarthaí slándála ann don Áise Thoir, amhail an bhagairt núicléach sa Chóiré Thuaidh agus díospóidí muirí i Muir na Síne Thoir agus Theas. Is gníomhaí láidir eacnamaíoch é AE agus is mórdheontóir cabhrach agus forbartha é a bhíonn ag saothrú chun forbairt institiúidí, an daonlathas, dea-rialachas agus cearta an duine a chothú.

An Áise Thoir Theas

01-01-2018

Tá dlúthnaisc á gcothú ag AE le tíortha na hÁise Thoir Theas agus tá comhtháthú réigiúnach le Comhlachas Náisiúin na hÁise Thoir Theas (ASEAN) á chur chun cinn aige. Is gníomhaí láidir eacnamaíoch é an tAontas san Áise Thoir Theas agus is mórdheontóir cabhrach um fhorbairt é a bhíonn ag saothrú chun forbairt institiúidí, daonlathas, dea-rialachas agus cearta an duine a chothú. Tá ábhair imní gheostraitéiseacha ag AE sa réigiún, amhail díospóid Mhuir na Síne Theas, agus tá ábhair imní i ndáil leis ...

Tá dlúthnaisc á gcothú ag AE le tíortha na hÁise Thoir Theas agus tá comhtháthú réigiúnach le Comhlachas Náisiúin na hÁise Thoir Theas (ASEAN) á chur chun cinn aige. Is gníomhaí láidir eacnamaíoch é an tAontas san Áise Thoir Theas agus is mórdheontóir cabhrach um fhorbairt é a bhíonn ag saothrú chun forbairt institiúidí, daonlathas, dea-rialachas agus cearta an duine a chothú. Tá ábhair imní gheostraitéiseacha ag AE sa réigiún, amhail díospóid Mhuir na Síne Theas, agus tá ábhair imní i ndáil leis an gcomhshaol aige i bhfo-réigiún Mekong. Tá pacáiste ‘Foireann na hEorpa’ curtha ar fáil ag AE ina bhfuil breis is EUR 800 milliún chun dul i ngleic le paindéim COVID-19 sa réigiún agus chun a tionchar socheacnamaíoch a mhaolú.

Imeachtaí atá ar na bacáin

25-01-2021
Public Hearing on "Gender aspects of precarious work"
Éisteacht -
FEMM
26-01-2021
Public hearing on Co-management of EU fisheries at local level
Éisteacht -
PECH
27-01-2021
Public hearing on AI and Green Deal
Éisteacht -
AIDA

Pairtnéirí