1

toradh/torthaí

Focal/focail
Saghas foilseacháin
Réimse beartas
Eochairfhocal
Dáta

Creat Airgeadais Ilbhliantúil

01-02-2018

Bhí cúig cinn de na creataí airgeadais ilbhliantúla (CAInna) ann go nuige seo. Thiontaigh Conradh Liospóin an CAI ó chomhaontú idirinstitiúideach go hionstraim atá ceangailteach ó thaobh dlí. Is ar feadh tréimhse cúig bliana ar a laghad a dhéantar CAI a bhunú, agus ní mór dó a áirithiú go dtiocfaidh forbairt ar chaiteachas an Aontais ar dhóigh ordúil agus laistigh de theorainneacha a acmhainní dílse, agus leagann sé amach forálacha is gá do bhuiséad bliantúil an Aontais a chomhlíonadh, agus ar an ...

Bhí cúig cinn de na creataí airgeadais ilbhliantúla (CAInna) ann go nuige seo. Thiontaigh Conradh Liospóin an CAI ó chomhaontú idirinstitiúideach go hionstraim atá ceangailteach ó thaobh dlí. Is ar feadh tréimhse cúig bliana ar a laghad a dhéantar CAI a bhunú, agus ní mór dó a áirithiú go dtiocfaidh forbairt ar chaiteachas an Aontais ar dhóigh ordúil agus laistigh de theorainneacha a acmhainní dílse, agus leagann sé amach forálacha is gá do bhuiséad bliantúil an Aontais a chomhlíonadh, agus ar an gcaoi sin leagann sé amach bunchloch an smachta airgeadais. Go háirithe, socraíonn Rialachán CAI uasteorainneacha caiteachais do chatagóirí leathana caiteachais darb ainm ceannteidil. An 2 Bealtaine 2018, thíolaic an Coimisiún tograí reachtacha le haghaidh CAI nua don tréimhse 2021-2027. An 27 Bealtaine 2020, thíolaic an Coimisiún togra nuashonraithe le haghaidh CAI mar aon le togra le haghaidh ionstraim téarnaimh, Next Generation EU, tar éis ráig COVID-19.