7

toradh/torthaí

Focal/focail
Saghas foilseacháin
Réimse beartas
Eochairfhocal
Dáta

Commitments made at the hearing of Margaritis SCHINAS, Vice-President-designate - Promoting the European Way of Life

22-11-2019

The Vice President-designate, Margaritis Schinas, appeared before the European Parliament on 03 October 2019 to answer questions from MEPs in the Committees on Civil Liberties, Justice and Home Affairs, Culture and Education, Employment and Social Affairs. During the hearing, he made a number of commitments which are highlighted in this document. These commitments refer to his portfolio, as described in the mission letter sent to him by Ursula von der Leyen, President-elect of the European Commission ...

The Vice President-designate, Margaritis Schinas, appeared before the European Parliament on 03 October 2019 to answer questions from MEPs in the Committees on Civil Liberties, Justice and Home Affairs, Culture and Education, Employment and Social Affairs. During the hearing, he made a number of commitments which are highlighted in this document. These commitments refer to his portfolio, as described in the mission letter sent to him by Ursula von der Leyen, President-elect of the European Commission, including: - Skills, education and integration; - Finding common ground on migration; and - Security Union.

Commitments made at the hearing of Mariya GABRIEL, Commissioner-designate - Innovation and Youth

22-11-2019

The commissioner-designate, Mariya Gabriel, appeared before the European Parliament on 30 September 2019 to answer questions from MEPs’ in the Committees on Industry, Research and Energy and on Culture and Education. During the hearing, Ms Gabriel made a number of commitments which are highlighted in this document. These commitments refer to her portfolio, as described in the mission letter sent to her by Ursula von der Leyen, President-elect of the European Commission, including: - Education, ...

The commissioner-designate, Mariya Gabriel, appeared before the European Parliament on 30 September 2019 to answer questions from MEPs’ in the Committees on Industry, Research and Energy and on Culture and Education. During the hearing, Ms Gabriel made a number of commitments which are highlighted in this document. These commitments refer to her portfolio, as described in the mission letter sent to her by Ursula von der Leyen, President-elect of the European Commission, including: - Education, research and innovation; and - Culture, youth and sport.

Cultúr

01-04-2018

Cuireann gníomhaíocht an Aontais Eorpaigh i réimse an chultúir le beartas cultúrtha na mBallstát i réimsí éagsúla: mar shampla, oidhreacht chultúrtha na hEorpa, comhar idir institiúidí cultúrtha na dtíortha éagsúla a chaomhnú, agus an tsoghluaisteacht a chur chun cinn i measc na ndaoine a oibríonn go cruthaitheach. Tá tionchar freisin ag forálacha na gConarthaí nach mbaineann go sainráite leis an gcultúr ar earnáil an chultúir.

Cuireann gníomhaíocht an Aontais Eorpaigh i réimse an chultúir le beartas cultúrtha na mBallstát i réimsí éagsúla: mar shampla, oidhreacht chultúrtha na hEorpa, comhar idir institiúidí cultúrtha na dtíortha éagsúla a chaomhnú, agus an tsoghluaisteacht a chur chun cinn i measc na ndaoine a oibríonn go cruthaitheach. Tá tionchar freisin ag forálacha na gConarthaí nach mbaineann go sainráite leis an gcultúr ar earnáil an chultúir.

Beartas maidir leis an gclosamharc agus na meáin

01-04-2018

Rialaítear an beartas closamhairc in AE le hAirteagal 167 agus Airteagal 173 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (CFAE). An chuid is tábhachtaí den reachtaíocht sa réimse seo ná Treoir Sheirbhísí na Meán Closamhairc, a ndearnadh athbhreithniú air in 2018. Is é MEDIA, fochlár de chuid Eoraip na Cruthaitheachta, príomhionstraim an Aontais Eorpaigh chun cabhrú le lucht an tionscail (tionscal na scannánaíochta go háirithe). Le Cairt um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh, éilítear go ndéanfaí ...

Rialaítear an beartas closamhairc in AE le hAirteagal 167 agus Airteagal 173 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (CFAE). An chuid is tábhachtaí den reachtaíocht sa réimse seo ná Treoir Sheirbhísí na Meán Closamhairc, a ndearnadh athbhreithniú air in 2018. Is é MEDIA, fochlár de chuid Eoraip na Cruthaitheachta, príomhionstraim an Aontais Eorpaigh chun cabhrú le lucht an tionscail (tionscal na scannánaíochta go háirithe). Le Cairt um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh, éilítear go ndéanfaí ‘saoirse agus iolrachas na meán’ a urramú.

An Spórt

01-04-2018

Is réimse é an Spórt ina bhfuil freagrachtaí AE sách nua, freagrachtaí nár ghlac AE air féin go dtí gur tháinig Conradh Liospóin i bhfeidhm i mí na Nollag 2009. Tá AE freagrach as beartas fianaisebhunaithe a fhorbairt, chomh maith le comhar a chothú agus tionscnaimh a bhainistiú a thacaíonn leis an ngníomhaíocht fhisiceach agus leis an spórt ar fud na hEorpa. Sa tréimhse 2014-2020, cuireadh líne bhuiséid ar leith ar fáil den chéad uair faoin gclár Erasmus+ chun tacú le tionscadail agus le líonraí ...

Is réimse é an Spórt ina bhfuil freagrachtaí AE sách nua, freagrachtaí nár ghlac AE air féin go dtí gur tháinig Conradh Liospóin i bhfeidhm i mí na Nollag 2009. Tá AE freagrach as beartas fianaisebhunaithe a fhorbairt, chomh maith le comhar a chothú agus tionscnaimh a bhainistiú a thacaíonn leis an ngníomhaíocht fhisiceach agus leis an spórt ar fud na hEorpa. Sa tréimhse 2014-2020, cuireadh líne bhuiséid ar leith ar fáil den chéad uair faoin gclár Erasmus+ chun tacú le tionscadail agus le líonraí i réimse an spóirt.

Beartas cumarsáide

01-04-2018

Tá bunús dlí leis an ngá atá le cumarsáid éifeachtach sa Chairt um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh, faoina ráthaítear an ceart atá ag gach saoránach go gcuirfí ar an eolas iad faoi shaincheisteanna Eorpacha. Tá forbairt déanta ag institiúidí AE ar roinnt uirlisí agus seirbhísí chun fanacht i dteagmháil leis an bpobal agus é a chur ar an eolas. Ó seoladh é go foirmiúil in 2012, tá an Tionscnamh Eorpach ó na Saoránaigh tar éis deis a thabhairt do na saoránaigh a bheith níos rannpháirtí go díreach ...

Tá bunús dlí leis an ngá atá le cumarsáid éifeachtach sa Chairt um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh, faoina ráthaítear an ceart atá ag gach saoránach go gcuirfí ar an eolas iad faoi shaincheisteanna Eorpacha. Tá forbairt déanta ag institiúidí AE ar roinnt uirlisí agus seirbhísí chun fanacht i dteagmháil leis an bpobal agus é a chur ar an eolas. Ó seoladh é go foirmiúil in 2012, tá an Tionscnamh Eorpach ó na Saoránaigh tar éis deis a thabhairt do na saoránaigh a bheith níos rannpháirtí go díreach i reachtaíocht nua agus i saincheisteanna Eorpacha.

Audiovisual and media policy

01-11-2017

Audiovisual policy in the EU is governed by Articles 167 and 173 of the Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU). The key piece of legislation in this field is the Audiovisual Media Services Directive, which is currently (2017) under revision. The main EU instrument to help the industry (especially the film industry) is the MEDIA sub-programme of Creative Europe. The Charter of Fundamental Rights of the European Union asks for respect of ‘freedom and pluralism of the media’.

Audiovisual policy in the EU is governed by Articles 167 and 173 of the Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU). The key piece of legislation in this field is the Audiovisual Media Services Directive, which is currently (2017) under revision. The main EU instrument to help the industry (especially the film industry) is the MEDIA sub-programme of Creative Europe. The Charter of Fundamental Rights of the European Union asks for respect of ‘freedom and pluralism of the media’.

Imeachtaí atá ar na bacáin

26-01-2021
Public hearing on Co-management of EU fisheries at local level
Éisteacht -
PECH
26-01-2021
The impact of Brexit on the level playing field in the area of taxation
Éisteacht -
FISC
27-01-2021
Public hearing on AI and Green Deal
Éisteacht -
AIDA

Pairtnéirí