9

toradh/torthaí

Focal/focail
Saghas foilseacháin
Réimse beartas
Eochairfhocal
Dáta

Study presentation proceedings: The Impact of Unfair Commercial Practices on Competition in the EU Passenger Transport Sector, in particular Air Transport

09-12-2020

The study presented in the event aims at identifying and analysing the unfair commercial and trading practices in passenger air transport that not only are detrimental to consumers, but which can also distort competition in the Single Market. Moreover, the discussion during the event also covered competition and consumer protection aspects that arise in the context of the COVID-19 pandemic. These proceedings of the study presentation were prepared by the Policy Department for Economic, Scientific ...

The study presented in the event aims at identifying and analysing the unfair commercial and trading practices in passenger air transport that not only are detrimental to consumers, but which can also distort competition in the Single Market. Moreover, the discussion during the event also covered competition and consumer protection aspects that arise in the context of the COVID-19 pandemic. These proceedings of the study presentation were prepared by the Policy Department for Economic, Scientific and Quality of Life Policies at the request the committee on Economic and Monetary Affairs (ECON).

Study in focus: Regulatory Sandboxes and Innovation Hubs for FinTech

15-10-2020

The original full study analyses the design and operation of regulatory sandboxes and innovation hubs as part of jurisdictions’ regulatory response to financial innovation, focusing on the models adopted in the EU and the EFTA countries. This document was prepared by the Policy Department for Economic, Scientific and Quality of Life Policies at the request of the Committee on Economic and Monetary Affairs (ECON).

The original full study analyses the design and operation of regulatory sandboxes and innovation hubs as part of jurisdictions’ regulatory response to financial innovation, focusing on the models adopted in the EU and the EFTA countries. This document was prepared by the Policy Department for Economic, Scientific and Quality of Life Policies at the request of the Committee on Economic and Monetary Affairs (ECON).

Commitments made at the hearing of Mairead MCGUINNESS, Commissioner-designate - Financial services, financial stability and the Capital Markets Union

08-10-2020

The Commissioner-designate, Mairead McGuinness, appeared before the European Parliament on 02 October 2020 to answer questions put by MEPs from the Committee on Economic and Monetary Affairs. During the hearing, she made a number of commitments which are highlighted in this document. These commitments refer to her portfolio, as described in the mission letter sent to her by Ursula von der Leyen, President-elect of the European Commission and include Banking Union, Capital Markets Union and SMEs access ...

The Commissioner-designate, Mairead McGuinness, appeared before the European Parliament on 02 October 2020 to answer questions put by MEPs from the Committee on Economic and Monetary Affairs. During the hearing, she made a number of commitments which are highlighted in this document. These commitments refer to her portfolio, as described in the mission letter sent to her by Ursula von der Leyen, President-elect of the European Commission and include Banking Union, Capital Markets Union and SMEs access to finance, sustainable finance, FinTech strategy and cryptocurrencies, comprehensive approach to fighting money laundering and more resilience to extraterritorial sanctions.

Regulatory Sandboxes and Innovation Hubs for FinTech

30-09-2020

The unprecedented leap and the disruption potential of the emerging technological developments in finance have challenged the existing institutional and regulatory arrangements in the financial sector. Jurisdictions across globe have adopted various initiatives to keep abreast of the rapid technological developments and to encourage the development of their FinTech ecosystems. This study examines the setting up of regulatory sandboxes and innovation hubs as part of the overall strategies pursued ...

The unprecedented leap and the disruption potential of the emerging technological developments in finance have challenged the existing institutional and regulatory arrangements in the financial sector. Jurisdictions across globe have adopted various initiatives to keep abreast of the rapid technological developments and to encourage the development of their FinTech ecosystems. This study examines the setting up of regulatory sandboxes and innovation hubs as part of the overall strategies pursued by jurisdictions in response to the FinTech developments. This document was prepared by the Policy Department for Economic, Scientific and Quality of Life Policies at the request of the Committee on Economic and Monetary Affairs (ECON).

Commitments made at the hearing of Valdis DOMBROVSKIS, Executive Vice-President-designate - An Economy that Works for People

22-11-2019

The commissioner-designate, Valdis Dombrovskis, appeared before the European Parliament on 08 October 2019 to answer questions from MEPs in the Committee on Economic and Monetary Affairs and the Committee on Employment and Social Affairs. During the hearing, he made a number of commitments which are highlighted in this document.

The commissioner-designate, Valdis Dombrovskis, appeared before the European Parliament on 08 October 2019 to answer questions from MEPs in the Committee on Economic and Monetary Affairs and the Committee on Employment and Social Affairs. During the hearing, he made a number of commitments which are highlighted in this document.

An Córas Eorpach um Maoirseacht Airgeadais (CEMA)

01-02-2018

Is éard atá sa Chóras Eorpach um Maoirseacht Airgeadais (CEMA) ná córas il-srathaithe d’údaráis mhicrastuamachta agus mhacrastuamachta a bhfuil mar aidhm leis maoirseacht chomhsheasmhach agus chomhleanúnach airgeadais in AE a áirithiú. Áirítear air sin an Bord Eorpach um Riosca Sistéamach (BERS), na trí údarás Eorpacha maoirseachta (ÚBE, ESMA agus ÚEÁPC) agus na maoirseoirí náisiúnta. Tá forbairt leanúnach tagtha ar CEMA chun an comhthéacs athraitheach ina bhfeidhmíonn sé a chur san áireamh, go háirithe ...

Is éard atá sa Chóras Eorpach um Maoirseacht Airgeadais (CEMA) ná córas il-srathaithe d’údaráis mhicrastuamachta agus mhacrastuamachta a bhfuil mar aidhm leis maoirseacht chomhsheasmhach agus chomhleanúnach airgeadais in AE a áirithiú. Áirítear air sin an Bord Eorpach um Riosca Sistéamach (BERS), na trí údarás Eorpacha maoirseachta (ÚBE, ESMA agus ÚEÁPC) agus na maoirseoirí náisiúnta. Tá forbairt leanúnach tagtha ar CEMA chun an comhthéacs athraitheach ina bhfeidhmíonn sé a chur san áireamh, go háirithe tabhairt isteach an Aontais Baincéireachta, an sprioc maidir le hAontas na Margaí Caipitil a fhorbairt agus tarraingt siar na Ríochta Aontaithe ón Aontas.

Beartas seirbhísí airgeadais

01-02-2018

Is cuid bhunriachtanach iad seirbhísí airgeadais d’iarrachtaí AE chun an margadh inmheánach a chur i gcrích, faoi shaorghluaiseacht seirbhísí agus chaipitil. Is i gcéimeanna atá an dul chun cinn i dtreo comhtháthaithe tagtha: (1) asbhaint bacainní iontrála náisiúnta (1957-1973); (2) comhchuibhiú na ndlíthe agus na mbeartas náisiúnta (1973-1983); (3) tabhairt i gcrích an mhargaidh inmheánaigh (1983-1992); (4) cruthú an limistéir airgeadra aonair agus an tréimhse roimh an ngéarchéim (1999-2007); agus ...

Is cuid bhunriachtanach iad seirbhísí airgeadais d’iarrachtaí AE chun an margadh inmheánach a chur i gcrích, faoi shaorghluaiseacht seirbhísí agus chaipitil. Is i gcéimeanna atá an dul chun cinn i dtreo comhtháthaithe tagtha: (1) asbhaint bacainní iontrála náisiúnta (1957-1973); (2) comhchuibhiú na ndlíthe agus na mbeartas náisiúnta (1973-1983); (3) tabhairt i gcrích an mhargaidh inmheánaigh (1983-1992); (4) cruthú an limistéir airgeadra aonair agus an tréimhse roimh an ngéarchéim (1999-2007); agus (5) an ghéarchéim dhomhanda airgeadais agus athchóiriú i ndiaidh na géarchéime (ó 2007 i leith). Mar thoradh ar tharraingt siar na Ríochta Aontaithe as AE tiocfaidh sraith nua dúshlán chun cinn, le tionchair ionchasacha ar earnáil na seirbhísí airgeadais laistigh de AE agus lasmuigh de.

Beartas iomaíochta

01-02-2018

Is é is príomhchuspóir le rialacha iomaíochta an Aontais feidhmiú cuí mhargadh inmheánach an Aontais a chumasú mar phríomhspreagadh do dhea-bhail shaoránaigh, ghnólachtaí agus shochaí an Aontais trí chéile. Chuige sin, tá rialacha ar áireamh sa Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (CFAE) arb é is aidhm leo srianta agus saobhadh ar iomaíocht sa mhargadh inmheánach a chosc. Go sonrach, déantar é sin trí thoirmeasc a chur ar chomhaontuithe frithiomaíocha idir gnóthais agus ar mhí-úsáid a bheith ...

Is é is príomhchuspóir le rialacha iomaíochta an Aontais feidhmiú cuí mhargadh inmheánach an Aontais a chumasú mar phríomhspreagadh do dhea-bhail shaoránaigh, ghnólachtaí agus shochaí an Aontais trí chéile. Chuige sin, tá rialacha ar áireamh sa Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (CFAE) arb é is aidhm leo srianta agus saobhadh ar iomaíocht sa mhargadh inmheánach a chosc. Go sonrach, déantar é sin trí thoirmeasc a chur ar chomhaontuithe frithiomaíocha idir gnóthais agus ar mhí-úsáid a bheith á bhaint ag gnóthais cheannasacha as a seasamh ar an margadh, ar nithe iad a d’fhéadfadh dochar a dhéanamh don trádáil idir na Ballstáit. Thairis sin, déanann an Coimisiún Eorpach (‘an Coimisiún’) faireachán ar chumaisc agus táthcheangail lena ngabhann gné AE agus is féidir iad a chosc más amhlaidh go mbeidís ina siocair le laghdú suntasach ar iomaíocht. Thairis sin, tá toirmeasc ar státchabhair do ghnóthais nó táirgí nuair a bhíonn saobhadh ar an margadh dá barr, ach is féidir í a údarú a i gcásanna áirithe. Tá feidhm freisin, faoi réir eisceachtaí áirithe, ag rialacha iomaíochta maidir le gnóthais phoiblí, seirbhísí poiblí agus seirbhísí leasa ghinearálta.

Level-2 measures under the Benchmarks Regulation

06-06-2017

This briefing has been drawn up to support ECON’s work on the scrutiny of delegated acts, in particular for the discussion of 8 June 2017 on Level-2 measures under Regulation (EU) No 2016/1011 on indices used as benchmarks in financial instruments and financial contracts or to measure the performance of investment funds.

This briefing has been drawn up to support ECON’s work on the scrutiny of delegated acts, in particular for the discussion of 8 June 2017 on Level-2 measures under Regulation (EU) No 2016/1011 on indices used as benchmarks in financial instruments and financial contracts or to measure the performance of investment funds.

Imeachtaí atá ar na bacáin

20-01-2021
EPRS online policy roundtable with the World Bank: Where next for the global economy
Imeacht eile -
EPRS
25-01-2021
Public Hearing on "Gender aspects of precarious work"
Éisteacht -
FEMM
27-01-2021
Public hearing on AI and Green Deal
Éisteacht -
AIDA

Pairtnéirí