Sna naisc atá tugtha le chéile ar an leathanach seo, gheofar léargas ar conas a oibríonn go hinmheánach an t-aon institiúid AE atá tofa go díreach
 • Seirbhís Taighde do na Feisirí

  x

  Seirbhís Taighde do na Feisirí


  Cuireann Seirbhís Taighde do na Feisirí faisnéisithe saincheaptha ar fáil d'Fheisirí, chomh maith le taighde ar phríomhbheartais, ar phríomhshaincheisteanna agus ar phríomhreachtaíocht AE. Is cuid de STPE í, Seirbhís Taighde Pharlaimint na hEorpa.

  ue.aporue.lraporue@srpe

 • Head
 • Measúnú Tionchair

  x

  Measúnú Tionchair


  Sainaithníonn Measúnú Tionchair éifeachtaí intuartha eacnamaíocha, sóisialta, comhshaoil ​​agus eile na reachtaíochta atá molta. Is cuid de STPE í, Seirbhís Taighde Pharlaimint na hEorpa.

  ue.aporue.lraporue@srpe ue.aporue.lraporue@tnemssessatcapmi-srpe

 • Na Ranna Beartais

  x

  Na Ranna Beartais


  Is iad na cúig ranna beartais atá freagrach - go hinmheánach agus go seachtrach - as saineolas neamhspleách ardleibhéil, anailís agus comhairle beartas ar iarraidh ó choistí agus ó chomhlachtaí parlaiminteacha eile. Tá dlúthbhaint acu in obair na gcoistí lena dtacaíonn siad le linn reachtaíocht a mhúnlú maidir le beartais AE agus grinnscrúdú daonlathach tharstu a fheidhmiú.

  ue.aporue.lraporue@ecneics-ymonoce-pedlop ue.aporue.lraporue@noisehoc-pedlop ue.aporue.lraporue@snezitic-pedlop ue.aporue.lraporue@gdub-pedlop ue.aporue.lraporue@opxe-pedlop

 • Réamhfhéachaint Eolaíochta (STOA)

  x

  Réamhfhéachaint Eolaíochta (STOA)


  Mar chuid de EPRS, déanann an Réamhfhéachaint Eolaíochta (STOA) taighde agus cuireann sé comhairle straitéiseach ar fáil i measúnú roghanna eolaíochta agus teicneolaíochta agus réamhfhéachana eolaíochta. Tugann sé faoi staidéir agus eagraíonn sé imeachtaí faoi threoir Phainéal STOA.

  ue.aporue.lraporue@srpe ue.aporue.lraporue@aots

 • Rialachas Eacnamaíoch

  x

  Rialachas Eacnamaíoch


  Cuireann Taca Rialachais Eacnamaíoch faisnéis ar fáil d'Fheisirí maidir le cur chun feidhme na n-ionstraimí rialachais eacnamaíoch agus maoirseachta baincéireachta san Aontas, go háirithe i Limistéar an euro.

  ue.aporue.lraporue@voge

 • Eorabharaiméadar PE

  x

  Eorabharaiméadar PE


  Déanann Parlaimint na hEorpa coimisiúnú go tráthrialta ar shuirbhéanna maidir leis an dearcadh poiblí sna Ballstáit. Is bealach é seo don Pharlaimint le bheith ar an eolas faoin dearcadh atá ag na daoine agus faoina mbíonn siad ag súil leis ó obair na Parlaiminte agus ó obair an Aontais Eorpaigh i gcoitinne.

  ue.aporue.lraporue@gnirotinom.noinipo.cilbup

 • Breisluach Eorpach

  x

  Breisluach Eorpach


  Sainaithníonn staidéir Breisluach Eorpach an gá le gníomhaíocht ar leibhéal Eorpach trí shochar féideartha na gníomhaíochta sa todhchaí ag an Aontas a anailísiú. Is cuid de STPE í, Seirbhís Taighde Pharlaimint na hEorpa.

  ue.aporue.lraporue@srpe ue.aporue.lraporue@eulavdeddanaeporue-srpe

 

Faireachlann Reachtaíochta

As seo is féidir leat próiseas cinnteoireachta na hEorpa a leanúint céim ar chéim. Faigh amach cad atá déanta cheana agus cad atá le teacht.

Clár na ndoiciméad

Tugtar le chéile sa chlár gach doiciméad oifigiúil a chuir Parlaimint na hEorpa ar fáil, nó a fuair sí, ón 3 Nollaig 2001. Is féidir leat cuardach a dhéanamh le heochairfhocail, údar, dáta, uimhir thagartha nó cineál doiciméid.

Blag EPRS

Trí bhlag sheirbhís taighde Pharlaimint na hEorpa is féidir teagmháil dhíreach a dhéanamh le foireann de speisialtóirí a thugann cúnamh do na Feisirí lena gcuid taighde agus leis an obair a bhaineann le reachtaíocht a ullmhú.

ESPAS

Is tionscadal uathúil idirinstitiúideach é ESPAS arb é is aidhm dó iarrachtaí AE a neartú i réimse fíor-riachtanach na réamhphleanála.

ORBIS - An mol le haghaidh staidéir réamhamhairc

Tabhair cuairt ar an leabharlann is mó ar domhan do staidéir ionchasacha. Foghlaim faoi na treochtaí fadtéarmacha a mhúnlóidh an tsochaí. Léigh, foghlaim agus déan machnamh faoi réimse leathan ábhar a bhaineann leatsa agus le saoránaigh eile an domhain.

URBIS - An mol le haghaidh staidéir cur chun feidhme

Gach rud a bhaineann le Clár Oibre an Choimisiúin ó na parlaimintí náisiúnta, ó na réigiúin, ó na cathracha agus ó na comhpháirtithe sóisialta.

Leathanaigh d’Fhíricí ar an Aontas Eorpach

Is foinse faisnéise atá cuimsitheach ach fós gonta na Bileoga Eolais a sholáthraíonn forbhreathnú ar chomhtháthú na hEorpa agus ar chion Pharlaimint na hEorpa don phróiseas sin. Nuashonraítear iad go rialta agus is féidir dul i gcomhairle leo laistigh de láithreán gréasáin na Meithle Machnaimh nó ar leathanach gréasáin na mbileog eolais.

Siopa leabhar AE

Tá foilseacháin AE uile ar fáil i Siopa Leabhar AE, an siopa leabhar ar líne, leabharlann agus cartlann na bhfoilseachán ag institiúidí AE.