Audiovizualna i medijska politika

01-11-2017

Audiovizualna politika u Europskoj uniji regulirana je člancima 167. i 173. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU). Najvažniji zakonodavni dokument u tom području jest Direktiva o audiovizualnim medijskim uslugama koja je trenutno (2017.) u postupku revizije. Potprogram MEDIA, dio programa Kreativna Europa, najvažniji je instrument EU-a kojim se podržava medijska industrija, naročito njezin filmski ogranak. U Povelji Europske unije o temeljnim pravima traži se da se „poštuju sloboda i pluralizam medija”.

Audiovizualna politika u Europskoj uniji regulirana je člancima 167. i 173. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU). Najvažniji zakonodavni dokument u tom području jest Direktiva o audiovizualnim medijskim uslugama koja je trenutno (2017.) u postupku revizije. Potprogram MEDIA, dio programa Kreativna Europa, najvažniji je instrument EU-a kojim se podržava medijska industrija, naročito njezin filmski ogranak. U Povelji Europske unije o temeljnim pravima traži se da se „poštuju sloboda i pluralizam medija”.