Vijeće Europske unije

01-10-2017

Vijeće je institucija koja zajedno s Europskim parlamentom donosi zakonodavstvo Europske unije u obliku uredbi i direktiva te sastavlja odluke i neobvezujuće preporuke. Odluke u svojim područjima nadležnosti donosi običnom većinom, kvalificiranom većinom ili jednoglasno, ovisno o pravnoj osnovi akta koji treba odobriti.

Vijeće je institucija koja zajedno s Europskim parlamentom donosi zakonodavstvo Europske unije u obliku uredbi i direktiva te sastavlja odluke i neobvezujuće preporuke. Odluke u svojim područjima nadležnosti donosi običnom većinom, kvalificiranom većinom ili jednoglasno, ovisno o pravnoj osnovi akta koji treba odobriti.