Unutarnje tržište: opća načela

01-11-2017

Unutarnje tržište područje je napretka i slobode koje pruža pristup robi, uslugama, radnim mjestima, poslovnim mogućnostima i kulturnom bogatstvu. Za daljnje produbljivanje jedinstvenog tržišta, od čega bi velike koristi imali i potrošači i poduzeća u EU-u, potrebno je kontinuirano ulagati napore. Konkretnije, zahvaljujući digitalnom jedinstvenom tržištu otvaraju se nove mogućnosti za poticanje gospodarstva (preko e-trgovine) uz istovremeno smanjenje administrativnog opterećenja (preko e-uprave i digitalizacije javnih službi). Posljednja istraživanja upućuju na to da slobodno kretanje robe i usluga te zakonodavstvo u tom području godišnje stvaraju dobit koja se procjenjuje na 985 milijardi EUR.

Unutarnje tržište područje je napretka i slobode koje pruža pristup robi, uslugama, radnim mjestima, poslovnim mogućnostima i kulturnom bogatstvu. Za daljnje produbljivanje jedinstvenog tržišta, od čega bi velike koristi imali i potrošači i poduzeća u EU-u, potrebno je kontinuirano ulagati napore. Konkretnije, zahvaljujući digitalnom jedinstvenom tržištu otvaraju se nove mogućnosti za poticanje gospodarstva (preko e-trgovine) uz istovremeno smanjenje administrativnog opterećenja (preko e-uprave i digitalizacije javnih službi). Posljednja istraživanja upućuju na to da slobodno kretanje robe i usluga te zakonodavstvo u tom području godišnje stvaraju dobit koja se procjenjuje na 985 milijardi EUR.