Slobodno kretanje robe

01-11-2017

Slobodno kretanje robe zajamčeno je ukidanjem carina i količinskih ograničenja te zabranom donošenja mjera s istovrijednim učinkom. Načela uzajamnog priznavanja, uklanjanja fizičkih i tehničkih barijera te promicanja normizacije dodana su kako bi se nastavilo dovršenje uspostave unutarnjeg tržišta. Usvajanjem novog zakonodavnog okvira 2008. godine ojačani su slobodno kretanje robe, sustav nadzora tržišta u Europskoj uniji i oznaka CE. Nedavna istraživanja pokazala su da načelo slobodnog kretanja robe i povezano zakonodavstvo godišnje proizvode koristi vrijedne 386 milijardi EUR.

Slobodno kretanje robe zajamčeno je ukidanjem carina i količinskih ograničenja te zabranom donošenja mjera s istovrijednim učinkom. Načela uzajamnog priznavanja, uklanjanja fizičkih i tehničkih barijera te promicanja normizacije dodana su kako bi se nastavilo dovršenje uspostave unutarnjeg tržišta. Usvajanjem novog zakonodavnog okvira 2008. godine ojačani su slobodno kretanje robe, sustav nadzora tržišta u Europskoj uniji i oznaka CE. Nedavna istraživanja pokazala su da načelo slobodnog kretanja robe i povezano zakonodavstvo godišnje proizvode koristi vrijedne 386 milijardi EUR.