Politika zaštite potrošača: načela i instrumenti

01-11-2017

Zahvaljujući učinkovitoj politici zaštite potrošača jedinstveno tržište može pravilno i djelotvorno funkcionirati[1]. Njome se želi jamčiti prava potrošača u odnosu na trgovce i pružiti bolju zaštitu ranjivim skupinama potrošača[2]. Pravilima o zaštiti potrošača može se pomoći tržišnom uspjehu cjelokupnoga gospodarstva. Ona doprinose pravednijem tržištu, a zahvaljujući poboljšanoj kvaliteti informacija koje se pružaju potrošačima mogu dovesti do pozitivnih učinaka na okoliš i socijalno tržište. Osnaživanje potrošača i učinkovita zaštita njihove sigurnosti i gospodarskih interesa postali su ključni ciljevi politike EU-a.

Zahvaljujući učinkovitoj politici zaštite potrošača jedinstveno tržište može pravilno i djelotvorno funkcionirati[1]. Njome se želi jamčiti prava potrošača u odnosu na trgovce i pružiti bolju zaštitu ranjivim skupinama potrošača[2]. Pravilima o zaštiti potrošača može se pomoći tržišnom uspjehu cjelokupnoga gospodarstva. Ona doprinose pravednijem tržištu, a zahvaljujući poboljšanoj kvaliteti informacija koje se pružaju potrošačima mogu dovesti do pozitivnih učinaka na okoliš i socijalno tržište. Osnaživanje potrošača i učinkovita zaštita njihove sigurnosti i gospodarskih interesa postali su ključni ciljevi politike EU-a.