Zajednička poljoprivredna politika u brojkama

01-04-2018

U tablicama u nastavku prikazani su osnovni statistički podaci za nekoliko područja povezanih sa zajedničkom poljoprivrednom politikom (ZPP-om), a to su: poljoprivreda i prehrambena industrija u državama članicama (tablica II.), uključivanje pitanja okoliša u ZPP (tablica III.), sektor šumarstva (tablica IV.), financiranje i rashodi ZPP-a (tablice I. i V.) te trgovina poljoprivrednim i prehrambenim proizvodima (tablica VI.).

U tablicama u nastavku prikazani su osnovni statistički podaci za nekoliko područja povezanih sa zajedničkom poljoprivrednom politikom (ZPP-om), a to su: poljoprivreda i prehrambena industrija u državama članicama (tablica II.), uključivanje pitanja okoliša u ZPP (tablica III.), sektor šumarstva (tablica IV.), financiranje i rashodi ZPP-a (tablice I. i V.) te trgovina poljoprivrednim i prehrambenim proizvodima (tablica VI.).