Upravljanje ribarstvom u EU-u

01-01-2018

Upravljanje ribarstvom u okviru zajedničke ribarstvene politike (ZRP) temelji se na potrebi da se osigura ekološki održivo iskorištavanje morskih bioloških resursa i dugoročna vitalnost tog sektora. Kako bi se taj cilj postigao, Europska unija donijela je zakonodavstvo o pristupu vodama EU-a, raspodjeli i iskorištavanju resursa, ukupnom dopuštenom ulovu i ograničavanju ribolovnih napora te tehničkim mjerama.

Upravljanje ribarstvom u okviru zajedničke ribarstvene politike (ZRP) temelji se na potrebi da se osigura ekološki održivo iskorištavanje morskih bioloških resursa i dugoročna vitalnost tog sektora. Kako bi se taj cilj postigao, Europska unija donijela je zakonodavstvo o pristupu vodama EU-a, raspodjeli i iskorištavanju resursa, ukupnom dopuštenom ulovu i ograničavanju ribolovnih napora te tehničkim mjerama.