Zajednička prometna politika: općenito

01-02-2018

Prometna politika već je više od 30 godina jedna od zajedničkih politika EU-a. Usporedno s otvaranjem prometnih tržišta i stvaranjem transeuropske prometne mreže, model „održive mobilnosti” dobit će još više na važnosti, naročito zbog toga što se u prometnom sektoru stalno povećavaju emisije stakleničkih plinova, što bi moglo ugroziti napore Europske unije u pogledu ostvarenja ciljeva u području klimatskih promjena.

Prometna politika već je više od 30 godina jedna od zajedničkih politika EU-a. Usporedno s otvaranjem prometnih tržišta i stvaranjem transeuropske prometne mreže, model „održive mobilnosti” dobit će još više na važnosti, naročito zbog toga što se u prometnom sektoru stalno povećavaju emisije stakleničkih plinova, što bi moglo ugroziti napore Europske unije u pogledu ostvarenja ciljeva u području klimatskih promjena.