Cestovni promet: međunarodni prijevoz i kabotaža

01-02-2018

Nakon usvajanja više europskih zakonodavnih akata, međunarodni cestovni prijevoz i kabotaža tereta i putnika postupno su liberalizirani.

Nakon usvajanja više europskih zakonodavnih akata, međunarodni cestovni prijevoz i kabotaža tereta i putnika postupno su liberalizirani.