Mladi

01-09-2017

Politika za mlade spada u red nacionalnih javnih politika, pa se zakonodavstvo država članica ne usklađuje. Stoga je uloga EU-a pružanje potpore. Dijelom programa Erasmus+ koji se odnosi na mlade potiču se razmjene mladih unutar EU-a i s trećim zemljama. Posljednjih nekoliko godina Europska unija ojačala je svoje politike za mlade, kao što je vidljivo iz inicijative za Europske snage solidarnosti i projekta DiscoverEU.

Politika za mlade spada u red nacionalnih javnih politika, pa se zakonodavstvo država članica ne usklađuje. Stoga je uloga EU-a pružanje potpore. Dijelom programa Erasmus+ koji se odnosi na mlade potiču se razmjene mladih unutar EU-a i s trećim zemljama. Posljednjih nekoliko godina Europska unija ojačala je svoje politike za mlade, kao što je vidljivo iz inicijative za Europske snage solidarnosti i projekta DiscoverEU.