Europska unija i Svjetska trgovinska organizacija

01-05-2018

Svjetska trgovinska organizacija (WTO – World Trade Organisation) radi na jamčenju međunarodnog trgovinskog sustava utemeljenog na pravilima. Unatoč zastoju u trgovinskim pregovorima, istražuju se načini osuvremenjivanja pravila WTO-a i rješavanja novih trgovinskih izazova u svijetu. Prema Ugovoru iz Lisabona Europski parlament i Vijeće su suzakonodavci, a Parlament ima i važnu nadzornu ulogu u pogledu međunarodne trgovinske politike.

Svjetska trgovinska organizacija (WTO – World Trade Organisation) radi na jamčenju međunarodnog trgovinskog sustava utemeljenog na pravilima. Unatoč zastoju u trgovinskim pregovorima, istražuju se načini osuvremenjivanja pravila WTO-a i rješavanja novih trgovinskih izazova u svijetu. Prema Ugovoru iz Lisabona Europski parlament i Vijeće su suzakonodavci, a Parlament ima i važnu nadzornu ulogu u pogledu međunarodne trgovinske politike.