Transatlantski odnosi: SAD i Kanada

01-02-2018

EU, SAD i Kanada dijele zajedničke vrijednosti poput demokracije, ljudskih prava te ekonomskih i političkih sloboda, a njihovi se interesi u području sigurnosti i vanjske politike velikim dijelom podudaraju. Sveobuhvatni gospodarski i trgovinski sporazum te Sporazum o strateškom partnerstvu između EU-a i Kanade privremeno su stupili na snagu 2017. godine. Pregovori o Transatlantskom partnerstvu za trgovinu i ulaganja između EU-a i SAD-a obustavljeni su 2017. godine. Vijeće je donijelo pregovaračke smjernice kako bi se 15. travnja 2019. ukinule industrijske carine.

EU, SAD i Kanada dijele zajedničke vrijednosti poput demokracije, ljudskih prava te ekonomskih i političkih sloboda, a njihovi se interesi u području sigurnosti i vanjske politike velikim dijelom podudaraju. Sveobuhvatni gospodarski i trgovinski sporazum te Sporazum o strateškom partnerstvu između EU-a i Kanade privremeno su stupili na snagu 2017. godine. Pregovori o Transatlantskom partnerstvu za trgovinu i ulaganja između EU-a i SAD-a obustavljeni su 2017. godine. Vijeće je donijelo pregovaračke smjernice kako bi se 15. travnja 2019. ukinule industrijske carine.