Južna Azija

01-01-2018

Kao najveći i najnapučeniji kontinent na svijetu, Azija je od iznimne geostrateške važnosti za EU, koji kao snažan gospodarski akter i značajan donator razvojne i humanitarne pomoći stvara sve čvršće veze sa zemljama južne Azije. EU radi na poticanju izgradnje institucija, demokracije, dobrog upravljanja i ljudskih prava. Međutim, postoje razlozi za zabrinutost zbog sigurnosti u regiji, ponajviše zbog sukoba u Kašmiru i Afganistana. Europski parlament prati stanje u južnoj Aziji i podupire pomoć EU-a u rješavanju krize uzrokovane bolešću COVID-19 i njezinih posljedica u regiji, pri čemu se ciljana potpora pruža najugroženijim skupinama stanovništva.

Kao najveći i najnapučeniji kontinent na svijetu, Azija je od iznimne geostrateške važnosti za EU, koji kao snažan gospodarski akter i značajan donator razvojne i humanitarne pomoći stvara sve čvršće veze sa zemljama južne Azije. EU radi na poticanju izgradnje institucija, demokracije, dobrog upravljanja i ljudskih prava. Međutim, postoje razlozi za zabrinutost zbog sigurnosti u regiji, ponajviše zbog sukoba u Kašmiru i Afganistana. Europski parlament prati stanje u južnoj Aziji i podupire pomoć EU-a u rješavanju krize uzrokovane bolešću COVID-19 i njezinih posljedica u regiji, pri čemu se ciljana potpora pruža najugroženijim skupinama stanovništva.