Cjenovno pristupačne komunikacije za poduzeća i potrošače

01-02-2018

Informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT) te podatkovne usluge i usluge pristupa internetu preuzele su mjesto tradicionalnih telefonskih usluga kao ključni proizvodi za potrošače i poduzeća. Danas je sve više audiovizualnog sadržaja dostupno na zahtjev, a 4G i 5G internetska povezivost bilježi eksponencijalni rast. EU je kao odgovor na to uspostavio regulatorni okvir za telekomunikacije koji obuhvaća fiksnu i bežičnu telekomunikaciju, internet, usluge emitiranja i prijenosa i koji je sastavljen od niza pravila koja se primjenjuju u svim državama članicama EU-a. Prema nedavnom istraživanju provedenom za odbor IMCO, telekomunikacijske usluge godišnje doprinose BDP-u Europske unije u iznosu od 86,1 milijarde eura, a novim zakonodavnim mjerama koje je uveo Europski parlament moglo bi se doprinijeti dodatnih 40 milijardi eura.

Informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT) te podatkovne usluge i usluge pristupa internetu preuzele su mjesto tradicionalnih telefonskih usluga kao ključni proizvodi za potrošače i poduzeća. Danas je sve više audiovizualnog sadržaja dostupno na zahtjev, a 4G i 5G internetska povezivost bilježi eksponencijalni rast. EU je kao odgovor na to uspostavio regulatorni okvir za telekomunikacije koji obuhvaća fiksnu i bežičnu telekomunikaciju, internet, usluge emitiranja i prijenosa i koji je sastavljen od niza pravila koja se primjenjuju u svim državama članicama EU-a. Prema nedavnom istraživanju provedenom za odbor IMCO, telekomunikacijske usluge godišnje doprinose BDP-u Europske unije u iznosu od 86,1 milijarde eura, a novim zakonodavnim mjerama koje je uveo Europski parlament moglo bi se doprinijeti dodatnih 40 milijardi eura.