Sveprisutno jedinstveno digitalno tržište

01-11-2017

Jedinstveno digitalno tržište potiče gospodarstvo i poboljšava kvalitetu života zahvaljujući e-trgovini i e-upravi. Tržišne i javne usluge prelaze s fiksnih na mobilne platforme i postaju sveprisutne. Zbog tih je promjena potreban europski regulatorni okvir za razvoj računalstva u oblaku i povezivosti mobilnih podataka neovisno o državnim granicama uz istodobnu zaštitu privatnosti i osobnih podataka te osiguranje kibersigurnosti. Zakonodavna postignuća Parlamenta u izgradnji europskog jedinstvenog digitalnog tržišta doprinose europskom rastu s dodatnih 177 milijardi EUR godišnje.

Jedinstveno digitalno tržište potiče gospodarstvo i poboljšava kvalitetu života zahvaljujući e-trgovini i e-upravi. Tržišne i javne usluge prelaze s fiksnih na mobilne platforme i postaju sveprisutne. Zbog tih je promjena potreban europski regulatorni okvir za razvoj računalstva u oblaku i povezivosti mobilnih podataka neovisno o državnim granicama uz istodobnu zaštitu privatnosti i osobnih podataka te osiguranje kibersigurnosti. Zakonodavna postignuća Parlamenta u izgradnji europskog jedinstvenog digitalnog tržišta doprinose europskom rastu s dodatnih 177 milijardi EUR godišnje.