Socijalna politika i politika zapošljavanja: opća načela

01-01-2018

Europska integracija dovela je tijekom godina do znatnih pomaka u socijalnom području. Najnoviji primjer je proglašenje europskog stupa socijalnih prava, kojim se potvrđuje predanost EU-a osiguravanju boljih životnih i radnih uvjeta diljem EU-a.

Europska integracija dovela je tijekom godina do znatnih pomaka u socijalnom području. Najnoviji primjer je proglašenje europskog stupa socijalnih prava, kojim se potvrđuje predanost EU-a osiguravanju boljih životnih i radnih uvjeta diljem EU-a.