Socijalni dijalog

01-02-2018

Socijalni dijalog temeljni je dio europskog socijalnog modela koji socijalnim partnerima (predstavnicima poslodavaca i radnika) omogućuje da aktivno doprinose izradi europske socijalne politike i politike zapošljavanja, primjerice s pomoću sporazuma.

Socijalni dijalog temeljni je dio europskog socijalnog modela koji socijalnim partnerima (predstavnicima poslodavaca i radnika) omogućuje da aktivno doprinose izradi europske socijalne politike i politike zapošljavanja, primjerice s pomoću sporazuma.