Politika zapošljavanja

01-01-2018

Jedan je od glavnih ciljeva strategije Europa 2020. otvaranje je novih i boljih radnih mjesta. Europska strategija zapošljavanja (EES) obuhvaća postupak praćenja i povezane instrumente financiranja, čime doprinosi tzv. blagoj koordinaciji. Iako odgovornost za politiku zapošljavanja i socijalnu politiku snose prvenstveno nacionalne vlade, u određenim se područjima primjenjuje pravo EU-a.

Jedan je od glavnih ciljeva strategije Europa 2020. otvaranje je novih i boljih radnih mjesta. Europska strategija zapošljavanja (EES) obuhvaća postupak praćenja i povezane instrumente financiranja, čime doprinosi tzv. blagoj koordinaciji. Iako odgovornost za politiku zapošljavanja i socijalnu politiku snose prvenstveno nacionalne vlade, u određenim se područjima primjenjuje pravo EU-a.