Energija iz obnovljivih izvora

01-01-2018

Obnovljivi izvori energije (energija vjetra, solarna energija, hidroenergija, energija oceana, geotermalna energija, biomasa i biogoriva) zamjena su za fosilna goriva i pridonose smanjenju emisija stakleničkih plinova, diversifikaciji opskrbe energijom te smanjenju ovisnosti o nepouzdanim i nestabilnim tržištima fosilnih goriva, posebno nafte i plina. Zakonodavstvo EU-a u području promicanja obnovljivih izvora energije znatno se razvilo posljednjih godina. Tako su 2009. čelnici EU-a postavili cilj da do 2020. godine 20 % potrošnje energije u Uniji dolazi iz obnovljivih izvora. Potom je 2018. određen cilj da udio potrošnje energije iz obnovljivih izvora u Uniji do 2030. godine iznosi 32 %. Trenutačno se raspravlja o budućem okviru politike za razdoblje nakon 2030. godine.

Obnovljivi izvori energije (energija vjetra, solarna energija, hidroenergija, energija oceana, geotermalna energija, biomasa i biogoriva) zamjena su za fosilna goriva i pridonose smanjenju emisija stakleničkih plinova, diversifikaciji opskrbe energijom te smanjenju ovisnosti o nepouzdanim i nestabilnim tržištima fosilnih goriva, posebno nafte i plina. Zakonodavstvo EU-a u području promicanja obnovljivih izvora energije znatno se razvilo posljednjih godina. Tako su 2009. čelnici EU-a postavili cilj da do 2020. godine 20 % potrošnje energije u Uniji dolazi iz obnovljivih izvora. Potom je 2018. određen cilj da udio potrošnje energije iz obnovljivih izvora u Uniji do 2030. godine iznosi 32 %. Trenutačno se raspravlja o budućem okviru politike za razdoblje nakon 2030. godine.