Digitalna agenda za Europu

01-02-2018

Od 1995. godine informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT) pozitivno utječu na porast produktivnosti i na rast u EU-u općenito[1]. U posljednja tri desetljeća uslijed tehnološke „konvergencije” brišu se jasne granice između telekomunikacija, radiodifuzije i informacijske tehnologije. Komisija je 2015. godine pokrenula jedinstveno digitalno tržište kako bi iznijela glavne zakonodavne prijedloge kao što su poticanje e-trgovine, autorsko pravo, e-privatnost, usklađivanje digitalnih prava, usklađena pravila o PDV-u i kibersigurnost.

Od 1995. godine informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT) pozitivno utječu na porast produktivnosti i na rast u EU-u općenito[1]. U posljednja tri desetljeća uslijed tehnološke „konvergencije” brišu se jasne granice između telekomunikacija, radiodifuzije i informacijske tehnologije. Komisija je 2015. godine pokrenula jedinstveno digitalno tržište kako bi iznijela glavne zakonodavne prijedloge kao što su poticanje e-trgovine, autorsko pravo, e-privatnost, usklađivanje digitalnih prava, usklađena pravila o PDV-u i kibersigurnost.