Financijska pomoć državama članicama EU-a

01-02-2018

Svrha europskih mehanizama financijske pomoći jest sačuvati financijsku stabilnost EU-a i europodručja s obzirom na to da financijske poteškoće u jednoj državi članici mogu znatno utjecati na makrofinancijsku stabilnost u drugim državama članicama. Financijska pomoć povezana je s makroekonomskim uvjetovanjem (riječ je o zajmu, a ne o fiskalnom prijenosu) kojim se želi osigurati provedba nužnih fiskalnih, ekonomskih i strukturnih reformi te reformi u području nadzora u državama članicama koje primaju takvu pomoć. Reforme su dogovorene i utvrđene u pojedinačnim dokumentima (memorandumima o razumijevanju) objavljenima na internetskoj stranici Komisije i, po potrebi, na stranici Europskog stabilizacijskog mehanizma.

Svrha europskih mehanizama financijske pomoći jest sačuvati financijsku stabilnost EU-a i europodručja s obzirom na to da financijske poteškoće u jednoj državi članici mogu znatno utjecati na makrofinancijsku stabilnost u drugim državama članicama. Financijska pomoć povezana je s makroekonomskim uvjetovanjem (riječ je o zajmu, a ne o fiskalnom prijenosu) kojim se želi osigurati provedba nužnih fiskalnih, ekonomskih i strukturnih reformi te reformi u području nadzora u državama članicama koje primaju takvu pomoć. Reforme su dogovorene i utvrđene u pojedinačnim dokumentima (memorandumima o razumijevanju) objavljenima na internetskoj stranici Komisije i, po potrebi, na stranici Europskog stabilizacijskog mehanizma.