Financijska pomoć državama članicama EU-a

01-02-2018

Svrha europskih mehanizama financijske pomoći jest sačuvati financijsku stabilnost EU-a i europodručja s obzirom na to da financijske poteškoće u jednoj državi članici mogu znatno utjecati na makrofinancijsku stabilnost u drugim državama članicama. Financijska pomoć povezana je s makroekonomskim uvjetovanjem (riječ je o zajmu, a ne o fiskalnom prijenosu) kojim se želi osigurati provedba nužnih fiskalnih, ekonomskih i strukturnih reformi te reformi u području nadzora u državama članicama koje primaju takvu pomoć. Reforme se dogovaraju i utvrđuju u posebnim dokumentima (memorandumima o razumijevanju) koji se objavljuju na internetskoj stranici Komisije i, po potrebi, na stranici Europskog stabilizacijskog mehanizma. U okviru odgovora EU-a na krizu uzrokovanu bolešću COVID-19 predstavljen je niz dodatnih financijskih instrumenata kako bi se državama članicama pomoglo da se oporave i svoja gospodarstva učine otpornijima na šokove.

Svrha europskih mehanizama financijske pomoći jest sačuvati financijsku stabilnost EU-a i europodručja s obzirom na to da financijske poteškoće u jednoj državi članici mogu znatno utjecati na makrofinancijsku stabilnost u drugim državama članicama. Financijska pomoć povezana je s makroekonomskim uvjetovanjem (riječ je o zajmu, a ne o fiskalnom prijenosu) kojim se želi osigurati provedba nužnih fiskalnih, ekonomskih i strukturnih reformi te reformi u području nadzora u državama članicama koje primaju takvu pomoć. Reforme se dogovaraju i utvrđuju u posebnim dokumentima (memorandumima o razumijevanju) koji se objavljuju na internetskoj stranici Komisije i, po potrebi, na stranici Europskog stabilizacijskog mehanizma. U okviru odgovora EU-a na krizu uzrokovanu bolešću COVID-19 predstavljen je niz dodatnih financijskih instrumenata kako bi se državama članicama pomoglo da se oporave i svoja gospodarstva učine otpornijima na šokove.