Javno zdravlje

01-02-2018

Ugovorom iz Lisabona, u kojem se navodi da se „u utvrđivanju i provedbi svih politika i aktivnosti Unije osigurava visok stupanj zaštite zdravlja ljudi”, daje se veća važnost zdravstvenoj politici. Za zaštitu zdravlja, a posebno za sustave zdravstvene skrbi, i dalje su u prvom redu odgovorne države članice. No Europska unija ima važnu ulogu u poboljšanju javnog zdravlja, sprečavanju i liječenju bolesti, ublažavanju izvora opasnosti za ljudsko zdravlje i usklađivanju zdravstvenih strategija među državama članicama. EU uspješno provodi sveobuhvatnu politiku preko svoje zdravstvene strategije „Zdravlje za rast” i njezinog akcijskog programa (2014. – 2020.) te cijelog niza sekundarnog zakonodavstva. Iz Europskog socijalnog fonda plus (ESF+) i dalje će se izdvajati sredstva za programsko razdoblje 2021. – 2027.

Ugovorom iz Lisabona, u kojem se navodi da se „u utvrđivanju i provedbi svih politika i aktivnosti Unije osigurava visok stupanj zaštite zdravlja ljudi”, daje se veća važnost zdravstvenoj politici. Za zaštitu zdravlja, a posebno za sustave zdravstvene skrbi, i dalje su u prvom redu odgovorne države članice. No Europska unija ima važnu ulogu u poboljšanju javnog zdravlja, sprečavanju i liječenju bolesti, ublažavanju izvora opasnosti za ljudsko zdravlje i usklađivanju zdravstvenih strategija među državama članicama. EU uspješno provodi sveobuhvatnu politiku preko svoje zdravstvene strategije „Zdravlje za rast” i njezinog akcijskog programa (2014. – 2020.) te cijelog niza sekundarnog zakonodavstva. Iz Europskog socijalnog fonda plus (ESF+) i dalje će se izdvajati sredstva za programsko razdoblje 2021. – 2027.