Istočna Azija

01-01-2018

Azija je najveći i najnapučeniji svjetski kontinent koji za Europsku uniju ima iznimnu geostratešku važnost. Europska unija u istočnoj Aziji ima tri strateška partnera: Kinu, Japan i Republiku Koreju. EU se suočava sa sigurnosnim problemima u regiji, poput nuklearne prijetnje u Sjevernoj Koreji i pomorskih sporova u Južnom kineskom moru. Istovremeno, EU ima snažnu ekonomsku ulogu i ulaže velika sredstva u pomoć i razvoj te radi na poticanju izgradnje institucija, demokracije, dobrog upravljanja i ljudskih prava.

Azija je najveći i najnapučeniji svjetski kontinent koji za Europsku uniju ima iznimnu geostratešku važnost. Europska unija u istočnoj Aziji ima tri strateška partnera: Kinu, Japan i Republiku Koreju. EU se suočava sa sigurnosnim problemima u regiji, poput nuklearne prijetnje u Sjevernoj Koreji i pomorskih sporova u Južnom kineskom moru. Istovremeno, EU ima snažnu ekonomsku ulogu i ulaže velika sredstva u pomoć i razvoj te radi na poticanju izgradnje institucija, demokracije, dobrog upravljanja i ljudskih prava.