Jugoistočna Azija

01-01-2018

Europska unija jača svoje veze sa zemljama jugoistočne Azije i promiče regionalnu integraciju s Udruženjem država jugoistočne Azije (ASEAN). EU je u jugoistočnoj Aziji snažan ekonomski subjekt i važan donator razvojne pomoći angažiran u izgradnji institucija, jačanju demokracije, dobrog upravljanja i ljudskih prava.

Europska unija jača svoje veze sa zemljama jugoistočne Azije i promiče regionalnu integraciju s Udruženjem država jugoistočne Azije (ASEAN). EU je u jugoistočnoj Aziji snažan ekonomski subjekt i važan donator razvojne pomoći angažiran u izgradnji institucija, jačanju demokracije, dobrog upravljanja i ljudskih prava.