Politika u području istraživanja i tehnološkog razvoja

01-01-2018

Europska politika u području istraživanja i tehnološkog razvoja (ITR) ima važno mjesto u europskom zakonodavstvu još od potpisivanja prvih Ugovora Zajednice, a ranih 1980-ih proširena je uspostavom Europskog okvirnog programa za istraživanje. Od 2014. većina sredstava Europske unije namijenjena istraživanju obuhvaćena je 8. okvirnim programom EU-a za istraživanje i inovacije za razdoblje 2014.– 2020., naziva Obzor 2020., kojim se nastoji postići globalna konkurentnost Europe.

Europska politika u području istraživanja i tehnološkog razvoja (ITR) ima važno mjesto u europskom zakonodavstvu još od potpisivanja prvih Ugovora Zajednice, a ranih 1980-ih proširena je uspostavom Europskog okvirnog programa za istraživanje. Od 2014. većina sredstava Europske unije namijenjena istraživanju obuhvaćena je 8. okvirnim programom EU-a za istraživanje i inovacije za razdoblje 2014.– 2020., naziva Obzor 2020., kojim se nastoji postići globalna konkurentnost Europe.