Europljani u 2016. Percepcija i očekivanja, borba protiv terorizma i radikalizacija

01-07-2016

Ovo posebno istraživanje Eurobarometra Europskog parlamenta proveo je TNS Opinion od 9. do 18. travnja 2016. u 28 država članica Europske unije. U sklopu istraživanja fokus je na percepciji i očekivanjima Europljana u pogledu djelovanja EU-a, borbe protiv terorizma i klauzule o uzajamnoj obrani.

Ovo posebno istraživanje Eurobarometra Europskog parlamenta proveo je TNS Opinion od 9. do 18. travnja 2016. u 28 država članica Europske unije. U sklopu istraživanja fokus je na percepciji i očekivanjima Europljana u pogledu djelovanja EU-a, borbe protiv terorizma i klauzule o uzajamnoj obrani.