Europa za građane (2014. – 2020.)

10-09-2012

Ova nota nastoji dati kratak pregled i kritičku procjenu predloženog programa Europa za građane 2014. − 2020., čiji je cilj očuvanje sjećanja na prošlost uz jačanje građanskog sudjelovanja u Europi. Na temelju glavnih crta dosadašnjih inicijativa „aktivnog građanstva‟ na europskoj razini te programa Europa za građane koji je trenutno na snazi, provodi se analiza nastanka novog prijedloga Komisije, njegovog sadržaja te njegove recepcije u ostalim institucijama EU-a i kod drugih dionika. Također, ispituju se jake i slabe strane programa, nakon čega slijedi niz preporuka za revidiranje zakonodavnog prijedloga.

Ova nota nastoji dati kratak pregled i kritičku procjenu predloženog programa Europa za građane 2014. − 2020., čiji je cilj očuvanje sjećanja na prošlost uz jačanje građanskog sudjelovanja u Europi. Na temelju glavnih crta dosadašnjih inicijativa „aktivnog građanstva‟ na europskoj razini te programa Europa za građane koji je trenutno na snazi, provodi se analiza nastanka novog prijedloga Komisije, njegovog sadržaja te njegove recepcije u ostalim institucijama EU-a i kod drugih dionika. Također, ispituju se jake i slabe strane programa, nakon čega slijedi niz preporuka za revidiranje zakonodavnog prijedloga.